عكس العمل بدن انسان در مقابل زهر زنبور عسل

موضوعات : بیولوژی

عكس العمل بدن انسان در مقابل زهر زنبور عسل

انسان در مقابل زهر زنبور عسل عكس العملهاي متفاوتي از خود نشان مي دهد كه بستگي به درجه حساسيت افراد مختلف در مقابل اين نوع زهر دارد.

انواع عكس العملهاي افراد مختلف بشرح زير خلاصه مي گردد:

-1 حساسيت موضعي: شامل علائم درد، سوزش و متورم شدن محل نيش خورده. اكثر افراد اي نگونه عك سالعمل را از خود نشان مي دهند.

-2 خارش عمومي بدن: شامل خارش در قسم تهاي مختلف بدن مثل خارش بيني، گوش، لب ها، پوست بدن و غيره.

-3 عكس العمل منطق هاي بدن: در اين حالت قسمت وسيعي از اطراف محل نيش خورده احساس درد و سوزش كرده و متورم مي گردد. مثلاً زنبور به انگشت دست نيش زده ولي تمام دست عكس العمل فوق الذكر را از خود نشان مي دهد.

-4 بيهوشي يا بي حسي قسمتي از بدن يا تمامي بدن: در اين حالت بدن حساسيت شديدتري نسبت به زنبور عسل نشان داده وماهيچه ها بحالت فلج درمي آيد.

-5 حساسيت شديد يا بحراني: در اين حالت كه زهر روي سلسله اعصاب اثر مي گذارد، عكس العمل بسيار شديد بوده و شخص با اختلالات فيزيولوژيكي حاد مثل تنگي نفس شديد، اختلالات قلبي يا انقباضات وريدي و غيره روبرو م يگردد و گاهي ممكن است در مدت نيم ساعت باعث مرگ شود. لازم به تذكر است كه اين گونه عكس العمل بسيار نادر مي باشد ولي در صورت مشاهده بايد بلافاصله شخص بيمار را به مركز پزشكي منتقل نمود و با قرار دادن كيسه يخ روي بدن و تزريق آدرنالين و آنتي هيستامين نسبت به نجات جان وي اقدام نمود.

قابل توجه است كه بعضي افراد فقط يك يا چند نوع عك يالعم لهاي ياد شده را از خود نشان م يدهند و عد هاي ديگر همه آنها را خيلي سريع منعكس و علائم يا عوارض آن پس از چند ساعت تا چند روز كاملاً از بين خواهند رفت.

نيش زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 26 مرداد ماه 1394
  • 7751 بازدید
  • 0 نظر