فيزيولوژي و اناتومي غدد بدن زنبورعسل

موضوعات : بیولوژی

تعداد غدد موجود در بدن زنبورعسل بالغ بر 16 عدد است و از مهمترين انها مي توان به چند نمونه زير اشاره كرد:

غدد ارواره اي،غدد بزاقي،غدد جنسي،غدد ركتومي،غدد سازنده سم،غدد عطري،غدد قليايي نيش،غدد مومي،غدد شيري يا ژله رويال ساز....

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

اناتومي زنبورعسل

 

اناتومي زنبورعسل و غدد زنبورعسل

فيزيولوژي و اناتومي غدد زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 26 مرداد ماه 1394
  • 15483 بازدید
  • 1 نظر