شهد گل و انواع گلها از نظر وضعيت قرار گرفتن ش

موضوعات : تغذیه

شهد گل و انواع گلها از نظر وضعيت قرار گرفتن شهد

در ميان گياهان مختلف صدها نوع گياه مي توان پيدا كرد كه از گل انها شهد ترشح ميشود ولي عده بخصوصي از اين گلها مي توانند به قدر كافي شهد ترشح كرده و اين ماده خام را براي زنبوران عسل فراهم كنند.اين گياهان را اصطلاحا گياهان شهد زا ميگويند.

به طور كلي گلها از نظر وضعيت قرار گرفتن شهد در انها به جهار دسته تقسيم ميشوند:

1-  گلهايي كه شهد انها به اساني در دسترس قرار ميگيرند.در اين گلها شهد اغلب به صورت قطراتي در دسترس قرار مي گيرند.كلها در اين گروه باز و منظم هستند.گل اذين اين گلها اغلب جالب نبوده . رنگ انها سبز متمايل به سفيد است.گلهاي هويج،انگور و فرفيون از اين گروه مي باشد.

2-  گلهايي كه شهد انها درون گل نيمه مخفي است.در اين گلها شهد توسط عده زيادي پرچم ،كرك و يا گلبرگ پوشيده شده استو دسترسي به اين گياهان به راحتي نيست.اين گلها معمولا در ر.زهاي افتابي باز ميشوند.از نظر شكل گل و گل اذين جالب توجه هستند.رنگ انها معمولا سفيد،زرد و يا صورتي است.درختان ميوه دار،توت فرنگي ،انواع تمشك و اكثر گياهان خانواده چليپائيان جزو اين گروه هستند.

3-  گلهايي كه شهد انها به خوبي مخفي بوده و اندامهاي زايا در معرض برخورد با گرده افشانها ميباشند،در اين گياهان شهد گل در درون يك حفره قرار گرفته و يا توسط يك دسته كرك انبوه و يا به طريق ديگري به خوبي مخفي شده است.جام گل انها داراي لوله نامنظم و غير متقارن مي باشد.اين گياهان معمولا داراي گلهاي زيبا و جالب توجه با رنگ سفيد،قرمز،ابي و بنفش ميباشند.گياهاني مانند پياز و بعضي از انواع تمشكها و پرتقال در اين گروه قرار دارند.

4-  گلهايي كه شهد انها به طور كامل مخفي است. در اين گلها گلبرگ ها به صورت دانه هاي كوچك با زبانه نسبتا بزرگ قرار دارند و مدخل لوله مذكور نيز به وسيله كلاله و دسته جات پرچم مسدود است.اين گلها داراي دانه  گرده فراوان،درشت و جسبناك ميباشند.معمولا گل اذين نسبتا بزرگي دارند كه از قرار گرفتن تعداد زيادي گلهاي كوچك روي يك نهنج به وجود امده است.اين گلها در دو گروه رنگي سفيد و زرد،قرمز و ابي ديده ميشوند.گياهاني نظير افتابگردان در اين گروه جا گرفته اند.

گل افتابگردان

گرده افشانی در زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 2 فروردين ماه 1392
  • 13573 بازدید
  • 0 نظر