خانواده بادنجانیان

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده بادنجانیان

خانواده بادنجانیان

گیاه بذرالنبع یا بنک دانه به عنوان گیاهی دارویی مورد استفاده قرار میگیرد.این گیاه حاوی الکالوئیدهای اتروپی می باشد که سبب مرگ زنبوران بالغ و لاروهای انها میشود.گاهی زنبوران بعد از مصرف این دارو شرور میشوند.توتون معمولی نیز گیاه دیگری از این خانواده است که دارای مواد حشره کش مانند نیکوتین می باشد.گفته میشود مصرف زنبورها از گلهای توتون موجب تلف شدن انها میشود.    • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 29 آذر ماه 1389
  • 2998 بازدید
  • 0 نظر