درگذشت محقق زنبورعسل کشور:

موضوعات : اخبار

درگذشت محقق زنبورعسل کشور:

با تاسف فراوان خبر درگذشت ناگهانی محقق توانای زنبورعسل کشور، جناب آقای مهندسسید داوود جواهریرا به اطلاع می رساند. او که سالهای متمادی در بخش تحقیقات زنبورعسل و کرمابریشم موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به عنوان یکی از برجسته ترین محققینزنبورعسل ایران فعالیت می نمود،  در هفته گذشته در سن 57 سالگی دار فانی راوداع گفت. او از پیشگامان پژوهش در عرصه تحقیقات زنبورعسل ایران بود و بخشمهمي از ارتقاء علم زنبورعسل ایران، مرهون تلاش های مجدانه این عزيز ازدست رفته می باشد. وی علاوه بر مسئولیت آزمایشگاه کیفیت عسل، در طی سالیانمتمادی ریاست بخش تحقیقات زنبورعسل  را نیز بر عهده داشت. مهندس جواهریهمچنین مجری و همکار بسیاری از طرح های تحقیقاتی کاربردی و ملی بود. ازشاخص ترین طرح هائی که توسط ایشان اجرا شده، می توان به مطالعه تاثیراتمواد پروتئینی، کربوهیدراتی و ویتامین ها در پرورش زنبورعسل، و بررسی اثراتویتامیندر پرورش نوزاد و تولید عسل اشاره داشت. ایشان در طول عمر علمیخود سه جلد کتاب ارزشمند تحت عنوان: آفات و بیماری های زنبورعسل، تغذیه وزمستانگذرانی زنبورعسل، و تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل را به چاپ رسانید.علاوه براین تعداد زیادی مقاله علمی به نام ایشان در مجلات معتبر پژوهشیمنتشر شده است. روحش شاد و یادش گرامی باد  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 2 دي ماه 1389
  • 4020 بازدید
  • 0 نظر