مدیریت زنبورستان در فصل پاییز

موضوعات : سالنامه

خلاصه شهریور

ـ با آخرین انتقال کندوها را به مکان اصلی که پاییز ، زمستان و بهار در آنجا قرار خواهند داشت برگردانید

ـ شانهای سیاه را از کندو برداشته و شانه های نیمه تازه به جایشان آویزان کنید .

 ـ قابهای پر از گرده را نزدیک نقطه اقامت زنبور در داخل کندو آویزان کنید تا فاسد نشوند .

 ـ زنبورهایی که در این ماه بدنیا می آیند تمام پاییز و زمستان را زنده بوده و در اواسط بهار می میرند .

 ـ برای پیش بینی قدرت جمعیت در بهار سال آتیه به تعداد زنبورها اهمیت ندهید ، فقط به مقدار تخم و لارو آن در شهریور و مهرماه توجه کنید .

 ـ تغذیه پاییزی جمعیتها را عصرها شروع کرده و پس از اتمام ، تعادل غذایی بین آنها ایجاد کنید .

 ـ مواظب باشید که زنبورها غارت را شروع نکنند برای جلوگیری از این کار سوراخ پرواز را تنگ کنید .

 ـ کندوها را با پارچه و گونی و روزنامه گرم بسته بندی کنید .

 ـ بعد از انتقال سوراخ پرواز را همیشه سمت مخالف باد قرار دهید .

 ـ زنبورستان را در محلهای بادگیر قرار ندهید .

 ـ خلاصه مهرماه

ـ برای جلوگیری از غارت ، تغذیه را بعد از غروب انجام داده و سوراخ های پرواز را تنگ کنید .

 ـ آخرین محصول عسلتان را از کندوها بردارید .

 ـ حالا صحیح ترین وقت برای تعویض ملکه است .

 ـ راه تعویض ملکه در پاییز با بهار فرق دارد .

 ـ زنبورهای جوان هر ملکه ای را به آسانی می پذیرند و حال آنکه زنبورهای مسن و قادر به پرواز به زحمت یک ملکه تازه را قبول می کنند .

 ـ از اواسط مهرماه نباید در کندوها نری دیده می شود 

ـ خلاصه آبان

 1- تغذیه پاییزی باید تا حال پایان یافته باشد .

 2ـ هر مقدار عسل از هر کندو می گیرید در شناسنامه شان نوشته و در آخر سال همه را جمع بزنید تا کندوهای پر محصول را شناخته و در موقع لازم از آن ملکه و زنبور نر بگیرید .

 3ـ آبان ماه آخرین وقت تمیز و مرتب کردن کندوهای پر از زنبور است .

 4ـ مواظب باشید که کرم موم خوار جمعیتهای شما را از بین نبرد .

 5ـ شانهای سفید یا دیواره ها را از وسط جمعیت برداشته و به کنار کندوها منتقل کنید .

 6ـ کندو را تنگ کنید ( قابهای اضافی را بردارید) تا زنبورها در زمستان آن را راحت تر گرم کنند .

 7ـ برای دانستن وضع داخلی کندوهایتان هر 15 روز یکبار آنها را وزن نمائید .

 8ـ موم های جمع آوری شده را ذوب و تصفیه کرده و قالب بزنید تا در موقع لزوم از آن استفاده نمائید .

 ـ خلاصه آذرماه

 1ـ کاری به کار زنبور و کندو نداشته و آنها را به حال خودشان بگذارید .

 2ـ اگر زنبورهای کندویی را ناراحت دیدید شماره آن را یادداشت و در موقع مقتضی به سرعت کنترل و کمکش کنید .

 3ـ زنبورها هر باز کردن سر کندویشان را با خوردن مقداری عسل پاسخ می دهند که البته به ضرر زنبوردار است چون این عسل از کیسه زنبوردار می رود .

 4ـ برف سوراخهای پرواز را خیلی فوری پاک کنید . غفلت در این کار ممکن است باعث مرگ جمعیتها گردد .

زمستلن گذراني در زنبورعسل

 5ـ جمعیت در زمستان به صورت گلوله زندگی می کند .

 6ـ کندوهای خالی را تمیز و آماده بهره برداری برای سال تازه کنید .

 7ـ مومهای سیاه را تصفیه نمایید .

 8ـ از مطالعه کتابهای مفید زنبورداری غفلت نکنید .

 9ـ شرکت در اتحادیه های زنبورداری لازم است .

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 11 آبان ماه 1393
  • 13981 بازدید
  • 4 نظر