‌اعجاز قرآن در کندوسازی زنبور عسل

موضوعات : مقالات

‌اعجاز قرآن در کندوسازی زنبور عسل

اعجاز قرآن در برابر کندو

همان‌طور که در قرآن اشاره شده زنبور عسل کوه‌ها درخت‌ها یا کندوها را برای خانه‌سازی انتخاب می‌نماید و به همین منوال که درز سنگهاو شکاف درخت‌ها و حفراتی چند به اشکال و اقسام دارد یکی دراز است دیگری مدور و سومی مارپیچ و... کندوها نیز به انواع مختلف از لحاظ شکل و اقسام‌رنگها دیده می‌شوند و بنا بر تجربیاتی که شده زنبوران به رنگ آبی علاقه بیشتری نشان می‌دهند. (کندو را که آبی رنگ باشد دوست دارند) .

درزها، شکاف‌ها، حفر‌ها و... بهر وضعی و شکلی که باشند زنبوران آن را طبق دلخواه خود درآورده و در آن مسکن می‌کنند.

شگفتی و اعجاز قرآن در این است که می‌فرماید زنبور عسل از کوه و درخت خانه می‌گیرد و اشاره‌ای به درز و شکاف و حفره‌ای از کوه و گیاه نمی‌کند و اگر اشاره‌ای به چنین مطلب کرده بود امروز ایراد می‌کردیم که:

زنبورانی هستند در هندوستان که حشره‌شناسان آن‌ها را آپیس دورساتا می‌گویند این‌ها یک شاخه درخت را می‌گیرند و در طولش خانه‌هائی می‌سازند و هیچ‌گاه خانه‌شان سقف ندارد و در این صورت قرآن کتابی بود که فقط راجع به زنبوران عسلی صحبت کرده بود که مردم مکه گاه‌گاهی کندوهایشان را در طایف (نزدیک مکه) یا در اطراف مدینه دیده بودند ولی قرآن وحی است و کتاب نبی گرامی اسلام و کلام خدا لذا در یک جمله نه‌تنها خود را همیشه بالاتر از پژوهش‌های زنبورشناسان نشان می‌دهد بلکه اعجاز بیشتر در این است که در میان آن همه اموری را که می‌توان به زنبور عسل نسبت داد فقط به ذکر خانه‌سازی‌اش افتاده و آن‌را متذکر است. چرا؟

زیرا همه‌چیز بلکه شگفتی‌ها و شاهکارهای زنبور عسل همه به کندوگزینی‌اش مرتبط می‌گردد و وحی برای دستور به همین کار صورت می‌گیرد.

زنبور عسل مهاجرت می‌کند برای کندو گزینی-عسل و موم می‌سازد بر ای کندوسازی و آن‌چه را مهم‌ترین اعمال و اقدام زنبور تصور کنیم همه و همه به امر خانه‌سازی زنبور عسل برگشت دارد، امری که قرآن به آن اشاره فرموده است.

یک کندو که ما در اختیار زنبور قرار داده‌ایم به ظاهر پر از خانه‌هائیست همه یک شکل و شش ضلع به رنگ کثیف زرد خرمائی جنس کندو را از گل و خاک، حصیر، نی، شاخه‌های تازه گیاهان و بیشتر از چوب درست می‌کنند، چهار نوع خانه در هر کندو مشاهده می‌شود:

یکم: آن‌ها که از همه بزرگترندو مخصوص پرورش خاندان سلطنتی است.

دوم: خانه‌هائی که زنبوران نر در آن تربیت می‌شوند و موقع فراوانی محصول، محل ذخیره است.

سوم:خانه سایرین و زنبورانی که تازه به دنیا آمده‌اند و انبارهای معمولی

وچهارم:خانه‌هائی در گوشه و کنار کندو جهت کارهای مختلف، و این‌هایند که نظم و ترتیب معین ساختمانی ندارند.

خانه‌های دسته دوم و سوم از همه منظم‌ترند آن‌چنان مسدس‌هائیکه در اندازه اضلاع و زوایا کوچک‌ترین اختلافی در بین آن‌ها نیست خانه‌ها آن‌چنان دنده‌بدنده قرار گرفته‌اند که حتی یک میلی متر فضای خالی بین آن‌ها دیده نمی‌شود.

 
اعجاز قرآن در نحوه خانه‌سازی زنبور عسل

پایان مهاجرت زنبورها بندرت نابودی است. اغلب پیش‌آهنگان که مأمور اکتشافند به ملکه و سپاه زنبوری که در معیت اویند به وجود کندوئی ‌اطلاع می‌دهند یا انسانی آن را تهیه می‌بیند به هر صورت زنبورها وارد کندو می‌شوند. اینک کندو یعنی حفره‌ای بدون عسل و موم. از در و دیوار کندو بالا می‌روند، آن‌ها که زودتر به سقف رسیدند به وسیله پاهای جلوئی خود به سقف آویزان می‌شوند زنبوران دیگر که می‌رسند به قبلی‌ها می‌چسبند و سومی‌ها به ردیف دومی‌ها و همین‌طور زنبور به زنبور وصل می‌شود تا یک اجتماعی بشکل‌ کله‌قند که قاعده‌اش به سقف چسبیده متشکل از زنبوران درست می‌شود.

در این حال یک عده کندو را پاک و نظیف می‌کنند و سپس به گرفتن درزها وشکافهای کندو می‌پردازند و ضمناً به صاف و صیقلی نمودن جدارها مشغول‌ می‌شوند. به تدریج یک عده به صحرا می‌روند و با شیره گل برمی‌گردند و اگر بهمین طریق خانه‌سازی شروع شود نزدیک به سه ماه پایان می‌پذیرد ولی ممکن است موم یا عسل در اختیارشان گذاشته شود و در مدت قلیلی این کار خاتمه پذیرد.

هرمی از زنبور که به سقف چسبیده است و به نظر نویسنده به همین علت که خانه‌سازی از سقف شروع می‌شود قرآن کلمه یعرشون را آورده و با سابقه 15قرنیش معجزه‌ای بشمار می‌رود زیرا خانه‌های دیگر از زمین به بالا شروع می‌گردد و زنبور عسل از عرش و سقف رو به پایین، بهر صورت زیر آن هرم یعنی زیر سقف مقداری موم از اول آویزان می‌شود که هیچ طرح و شکل معینی ندارد مانند بنایان ما که مقداری گل از اول دارند و بعد آن را بشکلی‌ درمیآورند زنبوران نیز یک‌عده‌شان که نمی‌توانسته‌اند تولید موم کنند در این‌جا معماری خود را شروع می‌نمایند. یکی از آن‌ها محل اولین خانه را معین می‌کند و از آن‌جا خانه‌سازی شروع می‌شود و به تدریج چهار نوع ساختمانی که‌قبلا گفتیم به وجود می‌آید.

 
شگفتی‌هائی از قرآن

از این‌رو بدین قرار است:

15 قرن قبل توجه قرآن به دانش حشره‌شناسی، (یک‌جا زنبور، جای دیگر مورچه و پشه و عنکبوت و...) .

15 قرن قبل اشاره به کندوگزینی زنبور از کوه‌ها، درخت‌ها، کندوها آن هم بدون اشاره به درز سنگ‌ها و شکاف درخت‌ها.

15 قرن قبل تنها به ذکر کندوگزینی زنبور که همه شاهکارهایش در این جاست.

15 قرن قبل به امر اضافی‌تری از غرائز حیوانی بنام وحی (روح کندو) اشاره کردن

15 قرن قبل به خانه‌سازی زنبور عسل از سقف (عرش) به طرف زمین.

منبع: اولین دانشگاه و آخرین پیامبر( خوردنیهایی که نامشان در قرآن آمده است)، نویسنده:پاک نژاد، رضا

شبکه تخصصی قرآن تبیان  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 5 تير ماه 1391
  • 4464 بازدید
  • 1 نظر