بررسي نقش زنبور عسل در گرده افشاني

موضوعات : مقالات

اقتصاد كشاورزي و توسعه تابستان 1379; 8(30):131-144.

بررسي نقش زنبور عسل در گرده افشاني و افزايش توليد محصولات كشاورزي ايران

طهماسبي غلام حسين,پورقرايي حسين

زنبود عسل، افزون بر توليد محصولات گوناگون و اشتغالزايي در صنايع مختلف، مهمترين نقش خود را در طبيعت با دخالت در عمل گرده افشاني و افزايش توليد محصولات کشاورزي و احياي محيط زيست ايفا مي کند. به طوري که بررسيهاي انجام شده در کشورهاي ديگر نشان مي دهد، نقش زنبور عسل در افزايش توليدات کشاورزي 69 تا 143 برابر توليدات مستقيم آن است.

بررسيهاي انجام گرفته در ايران نيز مشخص کرده است که ارزش زنبور عسل در افزايش توليدات کشاورزي ايران در سال 1376، در مجموع به 11000 ميليارد ريال می رسد؛ در حالي که ارزش عسل توليدي در صنعت زنبورداري برابر با 123 ميليارد ريال است. نسبت اين دو رقم نشان مي دهد که ارزش زنبور عسل در افزايش محصولات کشاورزي ايران 90 برابر ارزش توليدات مستقيم کلنيها و برابر 4 درصد توليد ناخالص ملي کشور است. بنابراين با توجه به آنچه گفته شد و نيز يادآوري اهميت زنبور عسل در حفظ و احياي محيط زيست، لزوم حمايت از اين صنعت و آگاه کردن کشاورزان از مزاياي آن در راستاي بهبود ميزان پذيرش و نگهداري کلنيهاي زنبورعسل در مزارع و باغها، مشخص مي شود.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54713793007.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 مرداد ماه 1390
  • 4862 بازدید
  • 0 نظر