بررسي و تحليل كارآيي فني، تخصيصي و اقتصادي

موضوعات : مقالات

اقتصاد كشاورزي و توسعه زمستان 1379; 8(32):261-272.

بررسي و تحليل كارآيي فني، تخصيصي و اقتصادي زنبورداران استان اصفهان

كياني ابري مهدي,خوش اخلاق رحمان,نيل فروشان عبدالمجيد

عسل از دوران قديم به عنوان يك ماده غذايي مهم مورد توجه انسان بوده است و تا زماني كه ماده شيرين ديگري مانند قند به دست آمده از نيشكر و چغندرقند و ديگر شيره هاي نباتي را نشناخته بود، تنها منبع تامين كننده شيريني غذاي وي به شمار مي آمد. اكنون نيز با وجود دسترسي به مواد غذايي متعدد و گوناگون ديگر، هيچكدام از آنها به طور كامل جانشين مناسبي براي عسل نبوده و كيفيتي به مراتب كمتر از عسل داشته اند. امروزه بيشترين عملكرد توليد عسل در جهان مربوط به امريكا و استرالياست كه بين 20 تا 40 كيلو در هر كندو در نوسان است. در استان اصفهان ميانگين توليد عسل از كندو نزديك به 10 كيلوست. يكي از علل كاهش توليد كندو، استفاده ناكارا از عوامل توليد به شمار مي آيد كه با شناخت آنها مي توان در راستاي افزايش توليد كندو و سرانجام كسب درامد بيشتر براي زنبورداران گام نهاد.

در اين پژوهش پس از معرفي عوامل موثر بر توليد عسل زنبورداران، ميزان تاثير اين عوامل نيز براورد شد. همچنين بعد از اندازه گيري تاثير عوامل گوناگون بر توليد، محاسبه كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي زنبورداران استان اصفهان انجام گرفت.

براي دستيابي به اين هدف ها، آمارهاي مقطعي زنبورداران استان اصفهان در سال 1372 و 1373 به كار رفته و تابع توليد با استفاده از روش حداقل مربعات تصحيح شده، و تخمين زده شده است. به كمك تابع توليد تخميني و اطلاعات مكمل ديگر، كارآيي فني، تخصيصي و اقتصادي محاسبه شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه عوامل زيادي در توليد موثر است و كارآيي فني و تخصيصي و اقتصادي زنبورداران در سطح پاييني قرار دارد و عواملي مانند سن، سواد، تعداد كندو و شغل اصلي نيز بر كارآيي تاثير دارد. سرانجام پيشنهادهايي براي بهبود كارآيي ارايه شده است.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54713793215.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 4 مرداد ماه 1390
  • 1982 بازدید
  • 0 نظر