تأثیر مصرف Pro Bee بر زنبور عسل

موضوعات : مقالات

زمانی که گرده به مقدار کافی در طبیعت نباشد ضروریست زنبورداران برای جلوگیری از ضعیف شدن کلنی‌ها،‏ مکمل یا جانشین گرده تهیه نموده و در اختیار کلنی‌ها قرار دهند. بدین منظور آزمایشی با 4 جیره غذایی PRO BEE در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار در انکوباتور بر روی کارگران زنبور‌عسل (Apis mellifera)‎ انجام شد.

جیره‌های پروبی PRO BEE شامل: جیره 1 (پودر جانشین گرده)،‏ جیره 2 (پودر مکمل گرده)،‏ جیره 3 (کیک مکمل گرده)،‏ جیره 4(کیک جانشین گرده) بود. مواد پایه تشکیل دهنده جیره ها شامل؛ دانه گرده گل،‏ دانه سویا،‏ مخمر،‏ عسل،‏ شکر و گلوتن ذرت بود. تاثیر تغذیه از تیمارهای آزمایشی بر روی میزان چربی و پروتئین لاشه در سنین مختلف (7،‏ 14 و 21 روزگی)،‏ همچنین مقدار مصرف غذا (تا پایان دوره آزمایش)،‏ زمان و میزان تلفات اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که مقدار مصرف غذا و تلفات در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری دارند(05‎/0>p)‎. بیشترین مقدار مصرف غذا مربوط به تیمار2 و کمترین آن مربوط به تیمار4 بود. نتایج کلی مطالعه فوق نشان داد که اثرات تغذیه‌ای جیره های پروبی از نظر فاکتورهای مورد بحث تقریباً مشابه هم بودند و انتظار می‌رود که جیره‌های پروبی با توجه به میزان بالای پروتئین(25 درصد) و سایر مواد مغذی مورد نیاز زنبور‌عسل تا حد زیادی موجبات رشد و سلامتی کلنی را فراهم نمایند.

دانلود مقاله:

http://ijsp.ut.ac.ir/page/download-BMNluQChDpk.artdl

 

ارسال شده توسط كاربر Taherkhani


 


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 30 آبان ماه 1391
  • 3433 بازدید
  • 1 نظر