تاثير استحصال زهر روي برخي از خصوصيات رفتار?

موضوعات : مقالات

پژوهش و سازندگي پاييز 1385; 19(3 (پي آيند 72) در امور دام و آبزيان):44-49.

 تاثير استحصال زهر روي برخي از خصوصيات رفتاري و توليدي كلني هاي زنبور عسل و مقايسه دستگاه هاي استحصال زهر ساخت ايران

 غلاميان اسماعيل*,عبادي رحيم,طهماسبي غلام حسين

 * موسسه تحقيقات مركبات كشور، رامسر

 زهر زنبور عسل يكي از محصولات مهم كلني زنبور عسل است كه براي درمان برخي از بيماري ها مانند ورم مفاصل (آرتريت)، رماتيسم، تبخال و غيره از آن استفاده مي شود. در ايران دو دستگاه زهرگيري جهت استفاده در خارج از كندو و داخل كندو ساخته شده است. در اين تحقيق تاثير استحصال زهر توسط دستگاه هاي ساخت ايران روي برخي از خصوصيات رفتاري و توليد ي زنبور عسل شامل: رفتار تهاجمي، رفتار عمومي، بقا و پايداري ملكه ها، توليد موم و شان سازي، راندمان توليد عسل و راندمان استحصال زهر توسط دستگاه هاي زهر گيري و مقايسه آنها با هم انجام گرفت. نتايج نشان داد كه:

1- استحصال زهر توسط دستگاه هاي ابتكاري خارج از كندو روي رفتار تهاجمي و توليد موم و شان سازي كلني هاي زنبور عسل در سطح 1% و روي رفتار عمومي در سطح 5% در مقايسه با شاهد تفاوت معني داري دارد ولي روي ملكه كشي و راندمان توليد عسل در مقايسه با شاهد تفاوت معني داري ندارد. همچنين ميزان استحصال زهر با اين دستگاه داراي راندمان پاييني مي باشد و زحمت زيادي از براي استفاده كننده در زمان زهرگيري به دنبال دارد.

2- استحصال زهر با دستگاه مرسوم داخل كندو روي رفتار تهاجمي، رفتارعمومي، توليد موم و شان سازي، ملكه كشي و راندمان توليد عسل در مقايسه با شاهد تفاوت معني داري ندارد. همچنين ميزان استحصال زهر با اين دستگاه داراي راندمان پاييني نسبت به دستگاه هاي مشابه خارجي است ولي زهرگيري با آن ساده و راحت مي باشد.

به طور كلي تاثير زهرگيري روي خصوصيات رفتاري و توليدي كلني هاي زنبور عسل تا حدود زيادي بستگي به نوع دستگاه، روش استحصال زهر و احتمالا عوامل ديگر دارد.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56013857208.pdf

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 11 شهريور ماه 1392
  • 7261 بازدید
  • 4 نظر