زنبوران عسل معماران بزرگ

موضوعات : مقالات

پس از استقرار بچه زنبوران و تشکيل خوشه (Cluster ) زماني که زنبوران کاشف ، پس از شناسايي به سمت کلني بازگشته هر کدام با زبان مکالمه اي خود (رقص ) مشخصات آشيانه جديد را به ديگر زنبوران مي شناسانند . بالاخره توافق بين زنبوران برقرار مي شود و پرواز خوشه بچه دسته جمعي به سمت محل مورد نظر صورت مي پذيرد . پس از رسيدن به اين محل زنبوران کارگر در حالي که عسلدانهايشان مملو از عسل مي باشند به مدت 24 ساعت به يکديگر چسبيده و به صورت معلق در آن محيط باقي مي مانند .

پس از سپري کردن اين مدت تمام توان کلني صرف ساختن آشيانه جديد خواهد شد . آشيانه اي که در آن زنبوران عسل اکثر فعاليت هاي حياتي خود مانند توالد نسل ، ذخيره شهد و گرده ، زمستان و شب گذراني را در آن انجام مي پذيرد
ساخت شانها توسط زنبوران کارگر شاهکاري عجيب است که معماراني کوچک آنرا خلق کرده اند . اگر چه اين ساختمان ها ابهت اهرام ثلاثه يا آسمان خراش هاي امروزي را ندارند اما سازه ها و شيوه معماري آنها مجهولات بس بزرگتري را دارند که هنوز براي انسان ها نا شناخته مانده است .

ارسال شده توسط كاربر MAJIDDARAT  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 20 بهمن ماه 1390
  • 2044 بازدید
  • 0 نظر