عواملي كه باعث نيش زدن زنبور ميشود

موضوعات : مقالات

زنبوري كه زيادنيش مي زند

۱-كندو بدون ملكه ميباشد

۲- نژاد زنبور نيش زن است

۳-وضعيت جوي در ۲۴ساعت آينده نابسامان است

۴-وضعيت شهد بسيار نامناسب است

۵-زنبور داراي غذاي كمي ميباشد.

۶-كندو دست كاري شده است

۷-كندو در اثر مقابله با جسم يا حيواني حالت تهاجمي دارد.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 6 شهريور ماه 1390
  • 3885 بازدید
  • 1 نظر