نقش زنبورعسل در كشاورزي

موضوعات : مقالات

نقش زنبورعسل در كشاورزي

 

خدمات اصلي و اساسي زنبورعسل در كشاورزي،به مراتب ارزشمند تر و گرانبهاتر از توليد عسل است.تحقيقات نشان مي دهد كه زنبورهاي كارگر يك كندوي  زنبور عسل ،در طول يك فصل رويش حدود چهار ميليون بار از كندو خارج مي شوند. و در هر دفعه به طور ميانگين روي يكصد گل مي نشينند. به عبارت ديگر يك كلني زنبور عسل طي يك سال چهارصد ميليون گل را بارور مي كند. به عنوان مثال:در گياهان باغي تا 80درصد باروري گلها را زنبور عسل انجام ميدهد.باغ سيبي كه زنبور در ان نبوده5 تن در هكتار و با بودن زنبور عسل50 به  تن در هكتار محصول مي دهد.گرده افشاني موفق زنبور عسل در باغهاي ده پايه مانند بادام،خرما و... به خوبي مشهود است.و يا در كشتزار افتاب گردان بدون زنبور عسل 70درصد گلچه ها پوك مانده ولي با قرار دادن 3 كندوي قوي،پوكي دانه ها در هكتار به 3 درصد كاهش مي يابد.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 20 ارديبهشت ماه 1391
  • 5971 بازدید
  • 0 نظر