ايجاد كندوي پرستار داراي ملكه

موضوعات : ملکه

كندوي پرستار با ملكه نيز مانند كندوي بي ملكه نيز بايد پر جمعيت و بدون تخم و لارو باشد.براي ايجاد ان يك كندوي دو طبقه انتخاب كرده و ملكه را با دوقاب شفيره و گرده و عسل و طبقه در طبقه پايين قرار داده ويك شبكه مانع ملكه بر روي درب كندو تعبيه مي كنند ويك بدنه در بالاي شبكه ملكه قرار مي دهند.در طبقه بالا نبايد هيچ گونه تخم و لاروسرباز به جز قاب تخم مادري وجود داشته باشد.اين كندو با تغذيه كامل با گرده وعسل و ياشهد پس از 24 ساعت اماده پذيرش قاب حاوي تخم يك روزه خواهد بود.اين تخمها پس از سه روز به لارو يك روزه قابل پيوند به سلولها تبديل خواهند شد.

 كندوي پرستاردوطبقه داراي ملكه همراه با چيدمان شانها

عسل

شفيره كارگر

شفيره كارگر

عسل

گرده گل

تخم روز

شفيره كارگر

شفيره كارگر

شفيره كارگر

عسل

شبكه مانع ملكه

زنبورصحرايي+پوكه+ملكه+شفيره

 پيوندهايي كه نگرفته اند رنگشان سياه و ناتمام ماندن ساخت شاخون ملكه از مشخصات نگرفتن پيوند مي باشد.

www.mellifera.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 2 ارديبهشت ماه 1391
  • 3966 بازدید
  • 0 نظر