ايجاد كندوي پرستار فاقد ملكه:

موضوعات : ملکه

ايجاد كندوي پرستار فاقد ملكه:

اغلب در تركيب جمعيت پرستارتغيراتي جهت امادگي انجام وظايف پرستاريايجاد مي شود.در اين حالت بعد از حذف ملكه تمام شانهاي حاوي تخم و لاروسر باز را خارج مي كنيم.سپس شانهاي سلول سربسته كارگران را از كندوهاي كمكي همراه با يك شان مملواز گردهو در صورت نياز همراه شان عسل سرباز به اين كندو اضافه مي كنند تا كندوهمواره شهد و گرده و زنبورهاي جوان فراوان و شفيره در حال تولد در اختيار داشته باشد.پس از ان در وسط كندو يك جاي خالي براي قاب تخم روز كندوي مادري ايجاد كرده و كندو را خوب تغذيه مي كننداين كار را هر چند روز يك بار پس از تولد شفيره ها و خروج كارگران جوان از سلولها با اضافه كردن قاب شفيره تكرار مي كنند تا هميشه در كندو زنبورهاي كارگر جوان وجود داشته باشد و كار تغذيه لاروهاي يك روزه را با ژله رويال انجام دهند.

 

چنين كندويي مي تواند يك قاب تخم يك روزه را در مدت72 ساعت پرستاري كرده و به لارو يك روزه با رشد خوب و ژله رويال كافي تبديل نمايد و اماده پيوند و انتقال به كندوي شروع كننده مي باشد.

 

كندوي پرستار فاقد ملكه همراه با چيدمان شانها

 

عسل

شفيره كارگر

عسل

شفيره كارگر

گرده گل

تخم روز

شفيره كارگر

عسل

شفيره كارگر

عسل

كندوي پرستان فاقد ملكه

www.mellifera.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 2 ارديبهشت ماه 1391
  • 4939 بازدید
  • 0 نظر