تهيه كادر مخصوص پرورش ملكه زنبورعسل

موضوعات : ملکه

تهيه كادر مخصوص پرورش ملكه زنبورعسل

در صنعت پرورش ملكه زنبورعسل به روش صنعتي به منظور توليد فراوان ملكه از روشهاي صنعتي خاصي (با توليد بيشتر سلول ملكه زنبورعسل و با سرعت بيشتر از روش طبيعي)استفاده ميكنند.در اين روش صنعتي با استفاده از قالبهاي چوبي مخصوص به اندازه هاي دلخواه سلول ملكه زنبورعسل را قالب ريزي مي كنند.پيش تر ها قالب ها را به صورت تكي مي ساختند كه نتيجه كمتري داشتواما اخيرا قابهاي چوبي 20-15 تايي و يا بيشتر ساخته شده است كه هر بار تعداد زيادي سلول ملكه زنبورعسل را قالب ريزي مي كنند.قالبهاي چوبي 15 تايي طوري ساخته شده اند كه مي توان سلولهاي قالب ريزي شده را بر روي يك نوار چوبي به طول 42 و عرض 5/2 و ضخامت حدود يك سانتي متر(زهواره)قرار داده و با موم مذاب كه كليه سلولها را بر روي نوار فوق چسبانيد و هر كادر مي تواند 3 عدد زهواره 15 تايي را در داخل خود جاي دهد.

 تهيه كادرهاي دو و سه زهواره بدون ظرف شربت خوري و با ظرف

در گذشته توليد كنندگان ملكه زنبور عسل قابهاي دو زهواره اي ساخته  و سلول ملكه را بر روي انها قالب ريزي مي كردند و پيوند را در داخل انها انجام ميدادند.در اين گونه قابها در هر كادر حداكثر 30-25عدد سلول پيوند جاي ميگرفت.ولي اخيرا كادرهاي سه زهواره ساخته شده است كه با استاندارد قابهاي كندوي لانگستروت تناسب و هماهنگي دارند و هر كادر حدود سه زهواره 15 تايي و در مجموع 45 سلول مومي را در خود جاي مي دهد و راندمان توليد سلول در انها بسيار زياد است.

حتي در برخي از زنبورستانها به علت قوي بودن كلنب هاي شروع كننده با جمعيت فراوان تعداد دو كادر 45 تايي سلول پيوند شده را در داخل ان مستقر ميكنند و اغلب سلولها به مدت 24 ساعت پذيرفته شده و سپس به كندوي خاتمه دهنده منتقل مي شوند.

سلولهاي مومي ملكه زنبورعسل توسط قاب چوبي (سلولهاي مصنوعي)ملكه،معمولا از موم زنبورعسل و يا از پلاستيك ساخته مي شوند.براي ساختن سلولهاي مصنوعي مومي بايد سعي شود از موم خالص زنبورعسل استفاده شود و اين موم از هر گونه ناخالصي مخصوصا بقاياي سموم حشره كشه عاري باشد.ساختن سلولهاي مصنوعي توسط قابهاي چوبي انجام ميگيرد.

اگر نياز به سلول مصنوعي كم باشد مي توتن از قالبهاي تكي كه در هر مرحله (ساخت)فقط يك سلول روي ان ساخته ميشود استفاده كرد.قابهاي جمعي ممكن است حاوي15تا16قالب تكي باشند  و در مرحله ساخت به همين تعداد سلول مومي ساخته مي شوند.هر يك از قالبهاي تكي از چوب محكم و كاملا خشك ساخته مي شوند و س از گرد كردن ان را به طول تقريبي 5/7سانتيمتر در مي اورند.اين قالبها از فاصله 25/1سانتيمتري انتها بايد طوري باريك شوند كه قطر انها  در ان محل حدود4/9 ميليمتر بوده و به تدريج كم شده و در انتها به حدود5/7-6 ميليمتر برسد.انتهاي قالب بايد كاملا گرد باشد به طوري كه به كف سلول حالت مقعر بدهد.سطح قالب چوبي  بايد كاملا صاف و نرم باشد.براي ساختن سلولهاي مومي ملكه زنبورعسل بايد موم را در ظرف مخصوص دو جداره ريخت.در جدار زيرين ظرف مذكور اب ريخته و ظرف را روي اجاق گاز به ارامي حركت داده تا موم كه در ظرف بيروني قرار دارد به طور غير مستقيم و با حرارت اب به جوش امده و ذوب شود.درجه حرارت موم ذوب شده بايد كمي بيشتر از درجه ذوب ان يعني65 درجه سانتيگراد باشد.

چند ساعت قبل از ساختن سلولهاي مصنوعي قالب چوبي را در ظرف مخصوصي كه حاوي اب صابون ولرم و بدون عطر است خيص ميكنند تا حالت لغزندگي پيدا كرده و سلولها با راحتي از ان جدا شوند.پس از انكه موم مذاب شده اماده شد،قالب را ازاب صابون خارج كرده و ان را تكان ميدهند تا قطرات اب صابون از انتهاي قالب جدا شود.سپس قالب را به ارامي وارد موم مذاب ميكنند، به طوري كه تا حدود يك سانتيمتري موم قرار گيرد.انگاه به طور سريع قالب را از موم خارج كرده و چند لحظه در بالاي ظرف و در مجاورت هوا نگه ميدارند تا موم سفت شود.مجددا قالب را وارد موم مذاب كرده و سپس خارج ميكنند.اين عمل را 3تا4 مرتبه تكرار ميكنند تا لايه نازكي ازموم روي قالب تشكيل شود.

سلولهاي ساخته شده مومي را روي زهواره چوبي به طول 42و عرض 5/2 و ضخامت يك سانتيمتر كه قبلا چند قاشق  موم مذاب روي ان ريخته شده است قرار مي دهند و با قاشق مقداري موم مذاب در حد فاصل سلولها و پايه هاي مومي روي زهواره ميريزند تا به هم متصل شوند.سپس قالب سلولها و پايه هاي چوبي زير ان را برداشته و در ظرف اب سرد قرار ميدهند و با فشار هماهنگ انگشتان دو دست به طرفين زهواره ان را از قالب جدا ميسازند.با اين كه كليه سلولهاي مومي روي زهواره و پايه ان مستقر مي شوند.در اين حالت كليه سلولها در اب شسته ميشوند تا باقيمانده اب صابون از انها خارج شود.اطراف زهواره را بايد تراشيده و سلولهاي ساخته شده را جهت خشك شدن به صورت وارونه نگهداري نمود.سلولهاي مصنوعي پلاستيكي نيز با قالبهاي مخصوص ساخته شده ودر روي زهواره هاي چوبي حاوي لايه هاي موم قرار داده ميشوند.

قاب پرورش ملكه

زهواره پرورش ملكه

زهواره و سلولهاي پيوند لارو زنبورعسل و ملكه

 



  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 29 فروردين ماه 1391
  • 8882 بازدید
  • 0 نظر