جفـتگيري ملكه باكره و جفتگيري ان

موضوعات : ملکه

جفـتگيري ملكه باكره و جفتگيري ان

ملكه باكره در چند روز اول چند پرواز اكتشافي(شناسايي)را انجام داده و سپس خود را براي پرواز اصلي يعني پرواز جفتگيري مهيا مي سازد.اين پرواز در مواقع گرم روز و به مدت تقريبي 20دقيقه طول كشيده و در اين مدت با چند زنبور نر (به طور متوسط 8 الي10 نر)در هوا و در حال پرواز جفتگيري مي كند.دستگاه نرينه اخرين زنبور نر در بدن ملكه باقي مي ماند و همراه وي به كندو اورده مي شود.در اصطلاح به ان علامت جفتگيري ملكه مي گويند.

علامت جفتگيري ملكه باكره زنبورعسل

علامت جفتگيري ملكه چند ساعت بعد توسط كارگران از او جدا شده و اسپرم موجود در واژن در داخل كيسه ذخيره اسپرم ذخيره مي گردد.ملكه در طول جفتگيري به اندازه اي اسپرم ذخيره مي كند كه براي مدت3-2 سال تخمگذاري كافي باشد.3-2 روز بعد از عمل لقاح ملكه شروع به تخمگذاري مي كند و هرگز براي جفتگيري مجدد از كندو خارج نمي شود.در اين مرحله ملكه به عنوان مادر كلني تلقي شده  و يكي از علائم ملكه خوب وضع تخمريزي ان است.حداكثر طول زندگي ملكه 8سال ركوردگيري شده ولي به طور متوسط طول مدت زندگي ملكه در حدود سه سال است.در زنبورداري پيشرفته ملكه ها هر ساله تعويض كرده و هميشه از ملكه هاي جوان استفاده مي كنند.

جفتگيري ملكه باكره زنبورعسل

جفتگيري ملكه زنبورعسل

جفتگيري ملكه باكره

 www.mellifera.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 30 فروردين ماه 1392
  • 16540 بازدید
  • 1 نظر