كندوي جفتگيري چند واحدي ملكه زنبورعسل

موضوعات : ملکه

كندوي جفتگيري چند واحدي ملكه زنبورعسل

در اين نوع كندوي جفتگيري يك كندوي استاندارد به چند قسمت تقسيم شده است و تعدادي دريچه پرواز به تناسب واحدهاي تقسيم شده ايجاد كرده و يك درب مشترك در بالاي انها وجود دارد.هر بخش از كندو گنجايش پنج قاب كوچك را دارد.ولي بايد هر بخش را با سه عدد قاب سازماندهي كرد.براي تهيه شفيره ها نيز بهتر است قابها را 15-10روز قبل شانها را روي كندوي ديگر قرار داد تا ملكه روي انها تخمريزي كند.از سوي ديگر تخمهاي تبديل شده به كارگرها را به كندوي جفتگيري منتقل كرده و انقدر به ان جمعيت اضافه مي كنند تا روي هر دو قاب را كاملا بپوشاند و بعد از سازماندهي اگر ممكن باشد كندو را به منطقه اي دور از كلني هاي مادري زنبورستان انتقال مي دهند تا زنبورهاي بالغ به كندوي مادري مراجعت نكنند.

مزاياي كندوي جفتگيري چند واحدي:

1- اين نوع كندوها به جمعيت كمتري احتياج دارند.

2- پيدا كردن ملكه در اين نوع كندوها اسانتر است.

3- انجام جفتگيري ملكه در اين نوع كندوها اقتصادي تر است.

معايب كندوي جفتگيري چند واحدي:

1- انجام جفتگيري وقت گير بوده و به اماده سازي قبلي نياز دارد.

2- درهر شرايط  اب و هوايي قابل استفاده نيست.

3- قابهاي ان براي كندوي لانگستروت استاندارد نبوده و از انها نمي توان در زنبورستان استفاده كرد.

كندوي جفتگيري 4 واحدي زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 4 ارديبهشت ماه 1391
  • 7961 بازدید
  • 2 نظر