ملكه باكره زنبورعسل

موضوعات : ملکه

ملكه باكره زنبورعسل

موقعي كه حالت شفيرگي ملكه به پايان ميرسد ملكه از داخل كناره درپوش را بريده و از ان بيرون ميايد.

تولد ملكه زنبورعسل

 

1- رفتار ملكه باكره:بالغ شدن ملكه باكره پس از بيرون امدن از سلول خود حدودا 2روز به طول مي انجامد.بعد از بالغ شدن ملكه اقدام به پرواز جفتگيري مي كند و بعد از جفتگيري شروع به تخمگذاري مي كند.

اولين ملكه باكره متولد شده مي شود در داخل كندو شروع به گردش كرده و همه ملكه هاي داخل سلولهاي ملكه را نيش زده و انها را از بين ميبرد و سپس كارگران سلولهاي ملكه را خراب ميكنند و ملكه هاي مرده را از كندو خارج مي كنند و اگر احيانا دو يا چند ملكه با هم متولد شده باشند موقعي كه دو ملكه به هم برسند با يكديگر مي جنگند تا يكي از انها كشته شود.

در هر صورت پس از شروع تخمريزي هرگز در يك كندو بيش از يك ملكه وجود ندارد.

ملكه باكره
 
جنگ بين دو ملكه باكره زنبورعسل

 2- رفتار زنبوران كارگر با ملكه باكره:موقعي كه ملكه جوان متولد مي شود براي مدتي هيچ گونه توجهي به او نمي شود و عملا از طرف زنبوران كارگر ناديده گرفته مي شود ولي به زودي كارگران به سمت وي جلب شده و او را تغذيه مي كنند.ولي هيچگاه تعداد زنبوران ملازم كه گاهي اطراف ملكه باكره ديده مي شوند به تعداد ملازمين ملكه تخمگذار نمي رسد.

شماره ملكه باكره
 

3- شكل ملكه باكره:ملكه باكره موقع تولد جثه نسبتا بزرگي داشته در چند روز اول عمر خود به مرور كوچكتر شده به نحوي كه بزرگتر از كارگر به نظر ميرسد.بخصوص شكم ملكه باكره خيلي كوچك و فاصله بندهاي ان كم است.به همين دليل پيدا كردن ملكه باكره براي زنبوردار مشكل است.چون حلقه زنبوران ملازم در اطراف او ديده نشده و حركاتش تند است و خيلي زود ترسيده در داخل زنبوران كارگر مخفي ميشود.علامت مشخصه ملكه باكره اين است كه  روي شانها بالهايش را دائما به حالت پرواز در مي اورد و موقع گرفن از روي شان پرواز مي كند در صورتي كه ملكه بارور هميشه روي شانها راه مي رود وتمايل به پرواز ندارد.شكم ملكه باكره پس از جفتگيري رشد كرده كشيده و متورم و به مراتب بزرگتر از شكم زنبور كارگر و ملكه مي شود.

ملكه باكره 

4- مقايسه ملكه باكره با تخمگذار: ملكه باكره با ملكه تخمگذار تفاوتهاي مشخصي دارد كه به طور خلاصه به شرح زير است:

ملكه باكره

ملكه تخمگذار

1-   شكم،كوچك و باريك است.

2-  در داخل كندو جاي مشخصي ندارد

3-   حركاتش تند و سريع مي باشد.

4-  كارگران ظاهرا به ملكه توجهي نداشته و زنبوران ملازم همراه او نيستند.

1-  شكم متورم،كشيده و بندها كاملا از يكديگر مشخص مي باشد.

2-  اغلب در محوطه پرورش نوزاد كلني به سر مي برد.

3-  حركاتش اغلب توام با متانت و ارامي است

4-  هميشه حدود12-10زنبور كارگر به عنوان ملازم در حالي كه سرشان به طرف ملكه است اطراف او را حلقه وار گرفته اند.

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 2 ارديبهشت ماه 1391
  • 10394 بازدید
  • 0 نظر