اندازه طول زبان يا خرطوم زنبورعسل

موضوعات : نژاد

طول زبان يا خرطوم زنبورعسل در نژادهاي گوناگون متفاوت است و معيارهاي اصلي تشخيص نژادها به شمار مي رود.طول زبان در نژادهاي زنبورعسل بر عملكرد انها از نظر توليد عسل تاثير مي گذارد.زيرا نژادهايي كه طول زبان انها بيشتر است امكان استفاده از گلهاي متنوع را دارند.به اين سبب طويل بودن زبان يكي از خصوصيات برتر نژادي محسوب مي شود.

طول زبان در نژادهاي مختلف زنبورعسل

نژاد زنبورعسل

طول خرطوم يا زبان زنبورعسل

زنبورعسل نژاد سياه اروپايي

6,4-5,7 ميليمتر

زنبورعسل نژاد ايتاليايي

6/6-6,3 ميليمتر

زنبورعسل نژاد كارنيولان يا بالكاني

6,8-6,4 ميليمتر

زنبورعسل نژاد قفقازي

7,2 ميليمتر كه طويلترين مي باشد

زنبورعسل نژاد ايراني

6,28-6,34 ميليمتر

 

قطعات دهانی و خرطوم زنبور عسل

قطعات دهانی و خرطوم زنبور عسل   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 19 تير ماه 1394
  • 7029 بازدید
  • 2 نظر