اهرم وبرس و نحوه استفاده از انها در زنبوردار

موضوعات : تجهیزات

اهرم وبرس و نحوه استفاده از انها در زنبورداري

 

  اهرم - اهرم وسيله اي است كه زنبوردار با ان ميتواند درب كندوي زنبورعسل را باز كرده و همچنين كليه قابها را از همديگر جدا كرده و بازديد نمايد.بدون استفاده از اهرم بسياري از كندوها را نميتوان بازديد كرد و اگر درب و قابهاي داخل كندو را كه به هم چسبيده است بدون استفاده از اهرم از همديگر جدا كنيم،ضربه شديدي به كندو وارد شده و زنبورها عصباني شده و به شخص بازديد كننده حمله مي كنند و مانع بازديد او خواهند شد.

 
اهرم زنبورداري

برس زنبور عسل – برس وسيله است نرم كه براي دور كردن جمعيت زنبورعسل مستقر بر روي قابهاي نوزاد يا عسل و يا اطراف كندو به كار ميرود.بعضي از زنبوردارها براي دور كردن زنبورها از روي قاب عسل از دود استفاده ميكنند كه اين عمل سبب بو گرفتن عسل ميشود كه براي مشتريان  خوش ايند نيست.با استفاده از برس مي توان به ارامي جمعيت زنبوررا از روي قاب عسل دور كرد.يا هنگام بستن درب كندو  و در پايان كار بازديد،جمعيت در اطراف درب كندو ازدحام ميكنند و اگر با يك برس دور نشوند كشته ميشوند.گاهي مواقع در برنامه هاي پرورش ملكه زنبورعسل ،اطراف قابهاي پر از سلول سربسته ملكه را جمعيت كارگران جوان فرا گرفته  كه در اين حالت  نبايد قاب را تكان داد،چون لاروهاي داخل سلول ملكه از محل غذا به ته سلول افتاده و ميميرند.بنابر اين بايد به اهستگي قابهاي حاوي سلولها را بيرون اورده و زنبورهاي روي ان را با برس نرم دور كرده و سپس به كار خود ادامه داد.در ضمن هيچ وقت جهت دور كردن زنبورها به انها فوت نكنيد زيرا عصباني شده و به شدت حمله ميكنند.

برس زنبورداري  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 18 فروردين ماه 1391
  • 7224 بازدید
  • 0 نظر