رفتار گرومینگ در زنبوران هندي يا اپيس سرانا

موضوعات : نژاد

رفتار گرومینگ در زنبوران هندي يا اپيس سرانا يا اسيايي :

 

از مهم ترین پدیده های رفتار بهداشتی بوده و بدین ترتیب می باشد که زنبوران کارگر بالغ توسط آرواره های قوی خود ، کنه های واروای چسبیده به  بدن خود ( رفتار خود تنظیفی ) و یا کنه های بدن سایر زنبوران درون کلنی ( رفتار دگر تنظیفی ) را جدا کرده ، جویده و به کف کندو می ریزند . به هنگام انجام رفتار بهداشتی زنبوران عسل تیمار شونده بالهای خود را به صورت عمودی به سمت بالا می گیرند  معمولا مدت زمان این عمل از چند ثانیه تا 20 دقیقه به طول می انجامد. صفحه پشتی بدن کنه بالغ واروا تقریبا 1 در 5/1 میلی متر است لذا کارگران زنبور عسل آسیایی قادرندتا 2 میلی متر آرواره های خود را باز نموده و و به راحتی انگل را از قسمت پشتی بگیرند . قابل توجه است که زنبوران  A.cerena   نر تحت رفتارگرومینگ  قرار نمی گیرند . معمولا این رفتار بیشتر در زنبوران جوان با سن 1 ـ 3 روزگی و عمدتا در ساعات 16ـ 20 بعد از ظهر انجام می پذیرد . هر زنبور کارگر با فرکانس 2/. =  2/4 هرتز به مدت 1= 3/9 ثانیه رقص دعوت به گرومینگ را انجام می دهد . آنان با پاهای خود محکم به شان چسبیده و و موازی سطح شان ، بدن خود را به چپ و راست حرکت می دهند . در این حرکت جنبش شکم نسبت به سر و سینه بیشتر است . در این رقص شکم تنها 5/. تا 6/5 میلی متر در سطح افق و 5/. تا 1/6  میلی متردر سطح عمودی حرکت می کند . برخی اوقات زنبور دعوت کننده به مدت تنها 2/. تا 4/2 ثانیه از حرکت ایستاده و رفتار خود تنظیفی را از خود نشان می دهد . در این وضعیت سر را پایین آورده و شکم خود را با پاهای عقبی تیمار می نماید  جذابیت بیشتر حجرات نر برای کنه ، دوره بسته بودن کوتاه تر سقف سلولهای کارگر و موم اندود نمودن سلولهای آلوده به کنه از موارد مقاومت زنبور عسل آسیایی به کنه واروا است . زنبوران عسل علاوه بر کنه واروا در مورد کنه تراشه ای نیز رفتار گرومینگ را از خود بروز می دهند . بدین ترتیب که زنبوران کارگر توسط جفت پای دوم خود کنه های تراشه ای مستقر بر روی موهای اطراف سوراخ تنفسی سینه را حذف نموده و از ورود آنها به داخل لوله های تراشه ای ممانعت به عمل می آورند با این حال فقط زنبوران کمتر از 9 روز سن می توانند به کنه تراشه ای آلوده گشته ، زیرا با افزایش سن مقاومت در برابر کنه نیز افزوده می گردد. در رفتار بهداشتی ضخیم نمودن درب حجرات لاروی و درب حجرات نر آلوده توسط موم بسیار ضخیمی تری مسدود شده تا کنه ها در سلول به دام افتند . در این گونه موارد زنبور به بلوغ رسیده قادر به جویدن و باز نمودن درب سلولی نیست . همچنین در اثر مسدود شدن منفذ ، دگردیسی  نوزاد زنبور عسل به تعویق افتاده یا متوقف می شود . مدفون کردن انگل در موم از دیگر رفتارهی بهداشتی زنبوران عسل می باشد . در این پدیده زنبوران کارگر کنه های واروای بالغ و ماده را در موم درب و یا در کف سلولهای نوزادی مدفون می سازند . نگارنده کتاب، این رفتار را در زنبوران عسل ایرانی مشاهده نموده است . 

 برگرفته از کتاب انگل شناسی و آسیب شناسی  - مهندس رسول بحرینی

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

زنبورعسل سرانا  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد ماه 1391
  • 3865 بازدید
  • 0 نظر