روشهاي اندازه گيري صفات ظاهري

موضوعات : نژاد

روشهاي اندازه گيري صفات ظاهري                         

اندازه گيري صفات ظاهري با چند روش امكان پذير است . براي اندازه گيري بعضي از صفات لازم است اسلايد ميكروسكپي تهيه شود و در بعضي موارد اندازه گيري قطعات بدن در زير استريو ميكروسكوپ صورت گرفته و در بعضي موارد نيز تهيه اسلايد پروژكتور رايج مي باشد .

روش اندازه گيري صفات ظاهري در بررسي هاي انجام شده معمولا بر اساس روش روتنر مي باشد كه به صورت يك روش بين المللي پذيرفته شده است .

صفات ظاهري بررسي حاضر در جدول مشخص شده است و رديفهاي 8-9-10 كه نسبت طول بال جلو به عرض آن ، نسبت طول بال عقب به عرض آن و سطح سبد گرده جزء صفاتي هستند كه مستقيما روي اندام حشره قابل اندازه گيري نيست بلكه به صورت ضريب محاسبه شده است .

مؤلف

شماره شكل

علائم اختصاري

صفت

رديف

Alpatov

2-7

LP

طول خرطوم 

1

Alpatov

2-8

TI

طول ساق پاي عقبي

2

Goetze

2-10

T3

رنگ نيم حلقه پشتي

3

Alpatov

2-5

FL

طول بال جلو

4

Alpatov

2-5

FW

عرض بال جلو

5

Alpatov

2-6

HL

طول بال عقب

6

Alpatov

2-6

HW

عرض بال عقب

7

Charles

2-11

Ca

سطح سبد گرده

8

Alpatov

2-5

IF

نسبت طول بال جلو به عرض آن

9

Alpatov

2-6

IH

نسبت طول بال عقب به عرض آن

10

Ruttner

2-9

Scl

رنگ سپرچه

11

صفات ظاهري اندازه گيري شده

محقق احمد زماني هرگلاني

ميكروسكوپ

صفات ظاهري زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 19 تير ماه 1394
  • 4663 بازدید
  • 0 نظر