زنبورعسل دورگ ميدنايت(midnite)

موضوعات : نژاد

زنبورعسل دورگ ميدنايت(midnite)

 

اين دو رگ را ادام در اثر تلاقي بين سويه ها  يا لاين هاي نژاد زنبورعسل قفقازي به دست اورده است.از خصوصيات اين دورگ ،رنگ بدن،توليد جمعيت خيلي زياد،رفتار بچه دهي كم،ارام بودن،مقاوم در مقابل جرب واروا و جرب تراشه اي(tracheal mite)و فعاليت خوب در اب و هواي سرد كوهستاني است.توليد عسل ان نسبتا خوب و عيب ان مصرف زياد بره موم است.

زنبورعسل دورگ ميدنايت(midnite)

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 30 تير ماه 1391
  • 4658 بازدید
  • 0 نظر