نژادهاي مهم زنبورعسل

موضوعات : نژاد

  نژادهاي مربوط به زنبورعسل اروپايي يا غربي بر حسب گسترش جغرافيايي و بر مبناي سيستم طبقه بندي(داپرا)duprawبه چهار گروه به شرح زير تقسيم بندي مي شود:

1- زنبورهاي شمال غربي اروپا (نژاد سياه اروپايي)

2- نژادهاي جنوب شرقي اروپا(نژادهاي كارنيولان و ايتاليايي)

3- نژادهاي خاورميانه(نژادهاي قفقازي و ايراني)

4- نژادهاي افريقايي(جنوب افريقا)

نژادهاي مهم زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 11 آذر ماه 1394
  • 11549 بازدید
  • 6 نظر