نژاد ايتاليائي(apis.m.lingustica)

موضوعات : نژاد

موطن اصلي اين نژاد حدود ونيز و جزيره سيسيل در ايتالياست.سهولت پرورش و سرعت تكثير اين نژاد باعث گرديده كه تعداد زيادي از ملكه هاي اين نژاد به اقصي نقاط جهان راه يابند.

مشخصات ضاهري:زنبورهاي اين نژاد به رنگ زرد روشن و تيره مي باشند. شكمي باريك و زباني نسبتا بلند دارند(3/6-6/6ميليمتر).در روي بندهاي شكم در گروهي سه نوار زردرنگ و در گروه ديگرپنج نوار زرد رنگ وجود دارد و به زنبورعسل طلائي مشهورند.موهاي بدن زنبورهاي نر اين نژاد زردرنگ ميباشد.

رفتار:زنبورهاي ارامي هستند.قدرت توليد مثل انها بسيارزياد است.تكثيرشان از اول بهار شروع  ميشود و بدون توجه به فراواني شهد و گرده قسمت زيادي از شانها را به پرورش نوزادان اختصاص ميدهند.قدرت بچه كردن انها ضعيف است.طالب زمستانهاي كوتاه و ملايم و تابستانهاي طولاني و نسبتا خشك است.پوششحجره هاي پر از عسل نازك و شفاف است و از اين نظر منظره قابهاي عسل بسيار زيباست.در مقابل بيماري لوك امريكاوي مقاوم ميباشد.از نقاط ضعف اين نژاد غارت كندوهاي ديگر است.

نژاد ايتاليائي(apis.m.lingustica)

نژاد زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 6 مرداد ماه 1391
  • 4688 بازدید
  • 0 نظر