سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

زنبوران بالغ و نوزاد هنگامیکه به ویروس فلجی حاد (ABPV) مصنوعا آلوده شدند، سیستم ایمنی بدن آنها فعال نگشته و ترکیبات پپتیدی آنتی میکروبی همانند Hymenoptaecin و Defensin در بدن آنان مشاهده نشد (Azzami et al. 2012).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

عموما به باقیمانده آلت تناسلی زنبور نر بر بدن ملکه علامت جفت گیری گویند. این ساختار از دو بخش تشکیل شده است. صفحات کتینی و موکوس که از آخرین نر جفت خورده با ملکه منشا گرفته ولی غشاء نارنجی رنگ موجود بر روی علامت متعلق به نر و یا نرهائی است که تلاش نموده اند با ملکه جفت گیری کنند اما موفق بر حذف علامت جفت گیری از بدن ملکه نشده اند و لذا علامت جفت گیری از دو نر منشا می گیرد (Woyke 2011 ).

جفتگيري ملكه زنبورعسل

علامت جفتگيري ملكه

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

بر اساس تحقیقات منتشره زنبور عسل اروپائی  A. mellifera که از سال  1877 وارد ژاپن شده است توانسته زنبور بومی  A. cerana japonica آن منطقه را به کنه تراشه ای و ویروس های تغییر شکل بال، لارو کیسه ای، سیاه شدگی سلول ملکه و فلجی حاد اسرائیلی آلوده سازد. فراوانی انتشار ویروس تغییر شکل بال DWV که توسط کنه واروآ منتقل می شود نسبت به سایر ویروس ها بیشتر بوده در همین حال 76 درصد از کلنی های زنبورهای بومی تست شده هیچگونه آلودگی به ویروس نداشتند (Kojima et al. 2011).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

اخیرا مگس Apocephalus borealis  از خانواده فوریده (A) به عنوان یک آفت جدید و بالقوه برای زنبورداری های ایالات متحده آمریکا معرفی شده است. این مگس قبلا تنها از آفات کلنی های زنبوان بامبوس و زنبوران واسپ به شمار می رفته ، اما اکنون مشاهده شده که توان حمله به کلنی های زنبور عسل را نیز دارد. ماده های این مگس می توانند در بدن زنبوران کارگر تخمریزی نمود (B)، و سپس در اثر رشد و نمو و تغذیه لارو ها از محتویات درونی بدن زنبوران کارگر (C)، سبب مرگ و میر کارگران زنبور شوند (Core et al. 2010).

سايت زنبورعسل ايران

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

اخیرا وجود ویروس فلجی حاد، فلجی مزمن، تغییر شکل بال، سیاه شدن سلول ملکه، لارو کیسه ای و فلجی حاد اسرائیلی در زنبورستان های چین اثبات شده است. در زنبورستان های  A. mellifera ویروس تغییر شکل بال و در کلنی های  A. cerana ویروس لارو کیسه ای غالبیت داشت. عموما در هر دو گونه زنبور آلودگی چندگانه به ویروس ها دیده شد. این اولین گزارش از آلودگی زنبور های  A. cerana به ویروس های فلجی حاد اسرائیلی و سیاه شدن سلول ملکه می باشد (Hongxia et al. 2012).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

تاثیر حشرات گرده افشان بر میزان تشکیل میوه سیب:

در این تحقیق اثر گرده افشانی زنبور عسل بر میزان تشکیل میوه در باغات سیب گلاب در منطقه شیراز بررسی شد. نتایج نشان داد که در تیمار استفاده از زنبور عسل 54 درصد ، در تیمار بدون زنبور 7/2  درصد و در تیمار شاهد 20/4  درصد از گل ها به میوه تبدیل شدند. این تحقیق به ضرورت استقرار کلنی های زنبورعسل در باغات سیب گلاب اشاره دارد (ظل انوار و همکاران 1390).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

برای درمان کلنی های آلوده به نوزما N. cerana روش های متفاوت وجود دارد. در این آزمایش مشخص گردید که در صورت تعویض و معرفی ملکه ای جوان و تخمریز، بیماری نوزما در قیاس با درمان با فوماژیلین بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد (Botias et al. 2011).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

در آزمایشی تاثیرات کنه کشی عصاره گل جعفری Tagetes minutsL.  در کنترل کنه واروآ بررسی شد. نتایج نشان داد که با قرار دادن کنه های واروآ در یک پتری دیش محتوی روغن گل این گیاه تلفات 85 درصدی ثبت گردید. درحالیکه تلفات کنه در مورد روغن استخراج شده از برگ ها ی گیاهان گل دار و برگ های گیاهان جعفری قبل از گلدهی به ترتیب 57 و 38 درصد بود (Chamorro et al. 2011).

ادامه مطلب