سایت زنبورعسل ایران: شكل شناسي و فيزيولوژي

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بیولوژی

دستگاه عصبي زنبورعسل

 

 دستگاه عصبي زنبورعسل شامل مغز در سر و گره هاي عصبي در سينه و شكم و طنابهاي عصبي متفرق شده در بدن مي باشد.گره هاي عصبي  زير مري،سينه اي و پنج جفت شكمي از معروفترين انها مي باشد.طنابهاي عصبي از بخش زيرين بدن از سر شروع شده و تا انتهاي بدن توزيع مي شوند.اعصاب بخش حركتي زنبور يعني بال و پاها از گره هاي سينه اي حشره منشاء گرفته اند.سلولهاي حسي مثل سلولهاي حسي  قسمتهاي خارجي بدن در زنبور عسل وجود دارد كه اين سلولها در مقابل شرايط محيطي حساس بوده و با رشته هاي عصبي حسي به مغز مربوط مي شوند.

 

دستگاه عصبي زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

 

هفته

روز

زنبورملكه

زنبوركارگر

زنبورنر

1

1

2

3

4

5

6

7

تخم

 

 

تفريخ

تخم

 

 

تفريخ

 

تغيير غذا

تخم

 

 

تفريخ

 

تغيير غذا

2

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

پنجمين پوست اندازي

 

 

 

 

 

 

پنجمين پوست اندازي

 

3

15

16

17

18

19

20

21

 

تولد

 

 

 

 

بالغ يا كامل

 

 

 

 

 

 

تولد

 

 

پنجمين پوست اندازي

4

22

23

24

25

26

27

28

 

زمان لقاح

 

 

 

تولد

5

29

30

31

32

33

34

۳۵

 

شروع تخمگذاري

 

پرواز

 

6

36

37

38

39

40

41

42

 

 

 

 

 

ملكه حذفي در صورت عدم لقاح

بالغ يا كامل

 

 

 

 

 

شروع محصول اوري

 

 

بالغ يا كامل

8

56

 

 

مرگ اگر قبلا كشته نشود

 

 

 

ادامه محصول اوري بطور ميانگين 5 الي6هفته

 

12

 

 

مرگ

 

 

 

مرگ بعد از چند سال-تعويض يا جايگزيني

 

 

زنبورعسل نر و ملكه و كارگر زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

دستگاه تناسلي زنبورعسل

 توليد مثل زنبورعسل به دو شكل جنسي و بكرزايي يا دختر زايي صورت ميگيرد.توليد مثل جنسي مانند دقيقا مانند ساير حيوانات است.اما طريقه توليد مثل بكرزايي بدون دخالت عامل نرينه يعني اسپرماتوزوئيد از طريق رشد سلول مادري(اوول)بوده و نتيجه ان توليد جنس نر مي باشد.نتيجه حاصل از توليد مثل دو جنسي به تولد زنبوران ماده اعم از ملكه و كارگران منتهي مي گردد.بنابراين زنبوران نر موجودات هاپلوئيد يا ( (nكروموزومي و زنبوران كارگر و ملكه موجودات ديپلوئيد يا(2n)  كروموزومي هستند  و اختلاف موجود بين كارگران و ملكه صرفا محيطي است. دستگاه تناسلي زنبورعسل در داخل شكم دو موجود نر و ماده  و به طور جداگانه قرار گرفته كه در مطالب قبلي وبلاگم به طور كامل توضيح  داده شده است.


دستگاه تناسلي زنبورعسل نر
 
 
دستگاه تناسلي زنبورعسل نر
 
زنبورعسل نر
 
www.mellifera.ir (113).jpg
 
تخمدان کارگر تخمگذار
 
www.mellifera.ir (125).jpg
تخمدان ملکه

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

بيولوژي زنبورعسل كارگر

زنبورهاي عسل كارگر از نظر جثه كوچكترين افراد لني را تشكل مي دهند.در طو مدت زمستان و اوايل بهار جمعيت انها به طور مرتب كاهش يافته حال انكه دراواخر بهار تعداد انها رو به افزايش مي گذارد.هنگامي كه كلني در حداكثر رشد است تعداد كارگران ممكن است به50 تا60هزار نيز برسد.

مدت زندگي كارگران با توجه به اوقات مختلف سال كلمل متفاوت است.مدت زندگي زنبورهاي متولد فروردين و ارديبهشت در حدود چند هفته است.حتي در حدود ماه خرداد اين مدت نيز كوتاهتر مي شود.در نواحي سردسير زنبورهايي كه در ماههاي شهريور و بعد از ان متولد شده اند قادرند زمشتان را گذرانده حتي تا300 روز هم عمر كنند.طول عمر زنبورهاي كارگر به ذخيره مواد پروتئيني در غدد و مواد چربي در ساير قسمتهاي بدنشان بستگي دارد.در فصل تابستان كه زنبورهاي كارگر به شدت مامور تغذيه نوزادان هستند به شدت اين ذخاير را از دست مي دهند و در نتيجه كمتر عمر مي كنند.حال انكه در اواخر تابستان و پائيز كه شدت پرورش نوزادان كمتر است زنبورهاي كارگر قادر خواهند بود كه با تغذيه از گرده گلها به مقدار كافي پروتئين و مواد چربي در بدن ذخيره كرده و بيشتر عمر كنند.طول مدت زندگي زنبورهاي كارگر بستگي كامل به مصرف ذخاير بدن خود ئ پرورش نوزادان دارد و همچنين مقدار كاري دارد كه  يك زنبورعسل كارگر در خارج از كندو انجام ميدهد.بايد توجه داشت كه فعاليت خاج از كندو به مراتب بيشتر از فعاليت در داخل كندو در تقليل دوره زندگي زنبورعسل كارگر موثر است.

به طور كلي زنبورهاي عسل كارگر در يك كندوي معمولي انجام مي دهند به شرح زير است:

1-   پرورش و نگهداري نوزادان

2-   كارهاي متفرقه داخل كندو

3-   كارهاي خارج از كندو

زنبورهاي عسل كارگر در سه روز اول بعد از بيرون امدن از سلولهاي خود كارشان تميز كردن سلولهايي است كه به تازگي زنبورهاي جوان از ان خارج شده اند.سپس با شروع فعاليت پرورش نوزادان اقدام به تغذيه لاروها مي كنند و اين كار با تغذيه لاروهاي مسن اغاز مي كنند.پس از گذست حدود 6روز از حالت بلوغ انها اقدام به تغذيه لاروهاي جوان ميكنند و تا13-11 روزگي كارشان تغذيه لاروهاي جوان است.اين هنگام مقارن با رشد كافي غده هاي زير فكي انها است.زنبورهاي عسل كارگرنزديك به خاتمه اين دوره چند پروازكوتاه به منظور جهت يابي دراطراف كندو انجام مي دهند و اين عمل چندين دفعه صورت مي گيرد. زنبورهاي عسل كارگر 13روزگي كارهاي متفرقه كندو انجام ميدهند:

- كندو را تميز مي كنند

- اجساد زنبورهاي عسل مرده را بيرون ميبرند

- گرده ها را در داخل سلولها مي فشارند تا در حجم كمتر مقدار بيشتري گرده ذخيره كنند

- نوش گلها را با مخلوط كردن با دياستازها و غيره به عسل تبديل مي كنند

- شان با قاب مومي ميسازند

- با بره موم درزها و شكافها را مي گيرند.

زنبورهاي عسل كارگر در دو روز اخركه در كندو به سر ميبرند و حدود 18 تا20روزه هستند وظيفه شان تفتيش يا پاسداري از كندو است.سپس بقيه عمر خود را به جمع اوري گرده و نوش گلها مي پردازند.

بيولوژي زنبورعسل كارگر

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

اختلافات مهم ظاهري بين زنبورهاي كارگر،نر وملكه

 

خصوصيات ظاهري

كارگر

نر

ملكه

اندازه عمومي بدن

كوچكتر از دو نوع ديگر

بزرگتر و فربه تر از كارگر

درازتر و قطورتر از كارگر و درازتر از نر ولي نه به فربهي انها

بالها

كوتاهتر از نر و ملكه

بلند تر از كارگر

ازنظر اندازه بلندتر از بالهاي كارگر ولي نسبت به بدن خود كوتاهتر از كارگر

چشمهاي مركب

كوچكتر از نر و ملكه

بزرگتر از كارگر و ملكه

بزرگتر از كارگر ولي كوچكتر از نر

خرطوم

بلندتر از ملكه

كوتاهتر از كارگر و ملكه

بزرگتر از نر ولي كوتاهتر از كارگر

ساق(propodeum)

دارد(درقفسه سينه)

ندارد

دارد(درقفسه سينه)

سبد گرده

دارد

ندارد

ندارد

نيش

دارد

ندارد

دارد

غدد مومي

دارد

ندارد

ندارد

شكل عمومي سر

مثلث شكل

كمي مثلث شكل

غير مثلثي

تعداد بند شاخك

12

13

12

ملكه زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

غدد سازنده سم و مقطع نیش زنبور عسل

نیش Sting

نیش در انتهای بدن کارگر قرار دارد که شکل تغییر یافته تخم ریز یا Ovipositor است که به نیش تبدیل شده است.در ابتداي نيش زنبور عسل غددي وجود دارند كه سم حشره را مي سازند.ماده اوليه زنبوران عسل از خون حشره گرفته شده و در داخل اين كيسه به زهر تبديل ويشود.كه در مواقع استفاده از كانال درون نيش به بيرون از بدن هدايت ميشود.و معمولا نيش زنبور عسل به طول۵تا۶ میلیمتر و داراي ۱۵ الی ۱۶خار وارونه شبيه نيزه ميباشد كه اين خارها در ملكه كمتر ميباشد.

 خود نیش تشکیل شده است از: کیسه زهر، غدد تولید قلیا، غدد تولید اسید و غلاف نیش (Sheat) و خود نیش. (Shaft)

نيش زنبورعسل

نيش زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

شكم زنبورعسل

 شكم حاوي مهمترين اعضاءداخلي بدن مانند عسلدان،معده،روئه و دستگاه توليد مثل مي باشد.شكم لارو داراي ده حلقه است،در صورتي كه شكم زنبور كامل از نه حلقه تشكيل شده است.دو الي سه حلقه اخري شكمدر زنبورعسل،كوچك بوده و بيشتر در قسمت داخلي حيقه قبلي پنهان است،به طوري كه حلقه هاي شكم زنبور كارگر و ملكه از خارج شش عدد و زنبور نر هفت عدد ديده ميشوند.حلقه هاي شكم نسبت به هم متحرك بوده و هر حلقه از دو قسمت فوقاني و تحتانيبه وجود امده است كه توسط يك لايه نازك با يكديگر اتصال دارند.شكم،با اينن ساختمان خاصيت ارتجاعي دارد و در هنگام تنفس هم از قطر و هم از طول بزرگ و كوچك ميشود.در بين حلقه هاي تحتاني شكم چهار جفت غدد مومي قرار دارند.اين غدد بين پنجمين و نهمين حلقه هاي بدن قرار گرفته اند.در ابتداي قسمت فوقاني حلقه دهم غدد مخصوصي به نام غدد نازانف قرار دارد كه در زير حلقه دهم مخفي است و فقط هنگامي كه زنبور ان را به كار مي برد ديده مي شود.نيش زنبور در انتهاي شكم،درون حفره اي در حلقه دهم بدن مخفي مي باشد.

شكم زنبورعسل

شكم زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

این حشره با تمام کوچکی اش دو معده دارد ، شهد گلهای مکیده شده وارد معده اول می شود که بوسیله دریچه ای به معده دوم مربوط است . معده دوم عملیات گوارشی را انجام میدهد . معده اول را کیسه عسلی یا چینه دان میگویند کلیه مراحل تبدیل شهد به عسل در این معده انجام گرفته وعسل رسیده و آماده شده از طریق خرطوم زنبور به سلولهای مومی شکل ریخته میشود . کیسه عسلی بوسیله دریچه ای به معده دوم (معده اصلی ) منتهی میشود زنبور عسل در صورت لزوم جهت تغذیه خویش با اندک فشار بوسیله ماهیچه های اطرافش دریچه را باز می کند واز این طریق عسل مورد نیاز زنبور وارد  معده اصلی شده و صرف تغذیه آن می شود وسایر عملیات از جمله گوارش ودفع مدفوع مربوط به این معده میباشد .


بعضی از افراد فکر میکنند که عسل مدفوع یا فضولات زنبور عسل است در صورتیکه کاملا اشتباه است مدفوع زنبور عسل ماده ای است آجری رنگ تا قهوه ای که عموما خارج از کندو دفع می شود و به هیچ دجه قابل استفاده نمی باشد در صورتیکه عسل محصول داخلی کندو ویک ماده غذایی بوده وبا مدفوع زنبور قابل مقایسه نیست . بنا براین عسل نه تنها مدفوع زنبور نیست بلکه هیچ رابطه ای بین عسل ومدفوع زنبور وجود نداشته وندارد.


به هر حال باید دانست که عسل ماده حیات بخشی است که از مواد بیشمار زنده گل وگیاه ترکیب یافته است نه از فضولات گل یا زنبور .

معده زنبورعسل

ارسال شده توسط كاربرMAJIDDARAT

ادامه مطلب