سایت زنبورعسل ایران: شكل شناسي و فيزيولوژي

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بیولوژی

دستگاه گردش خون زنبورعسل

دستگاه گردش خون زنبورعسل مانند ساير حشرات از يك سيستم باز و لوله طويلي تشكيل يافته است.اين لوله در قسمت پشتي بدن قرار داشته  و از حلقه ششم  شكم شروع شده  و ضمن عبور از محوطه سينه وارد سر و زير مغز حشره مي شود.بخشي از لوله طويل در قسمت شكم را قلب و ادامه ان را در سينه ائورت ميگويند.در طرفين قلب پنج جفت روزنه وجود دارد كه از اين روزنه ها خون وارد قلب شده و سپس در اثر حركت موجي ديواره قلب به قسمت جلو بدن يعني طرف سر مي رود.خون ضمن پخش شدن در كليه ارگانها و اعضاء بدن در نهايت به قلب برگشته و دوره كامل مي شود.در درون قلب دريچه هايي وجود دارد كه از حركت خون به طرف عقب بدن جلوگيري مي كند.قلب در داخل شكم توسط پنج جفت ماهيچه مثلثي شكل به جدار پشتي شكم متصل مي شود.در داخل خون حشره سلولهايي به نام اجسام چربي ،انوسيت و نفروسيت وجود دارند.وظيفه اصلي خون حمل مواد غذايي گرفته شده از دستگاه گوارش به ساير دستگاههاي بدن و همچنين گرفتن مواد زائد بدن و انتقال انها به لوله هاي مالپيگي جهت تصفيه مي باشد.بنابر اين خون درزنبورعسل وظيفه انتقال اكسيژن را نداده و رنگ ان قرمز نيست،بلكه رنگ خون در زنبورعسل زرد كهربايي مايل به بي رنگي است.

قلب و دستگاه گردش خون زنبورعسل

دستگاه گردش خون زنبورعسل

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

غدد بزاقي زنبورعسل

دو جفت غدد بزاقي در زنبورعسل وجود دارد،يك جفت غده بزاقي سينه اي و يك جفت غده بزاقي سري.به طوري كه مجراي سينه اي و سري در داخل سر حشره يكي شده و لوله واحدي را تشكيل ميدهند.ترشحات غدد بزاقي در پايه خرطوم  مي ريزد.

غدد بزاقي زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

دستگاه تناسلي حشره نر

 دستگاه تناسلي حشره نر از سه قسمت عامل نرينه(بيضه ها)،مجاري تناسلي و غدد ضميمه تشكيل شده است.

عامل نرينه كه يك جفت مي باشد در طرفين شكم قرار دارند.در داخل هر بيضه تعدادي لوله هاي سازنده اسپرماتوزوئيد وجود دارد كه اسپرم از انها حاصل ميشود.اسپرم هاي ساخته شده از طريق لوله هاي سازنده اسپرم وارد مجاري ذخيره اسپرم گشته و در انجا نگهداري مي شوند تا در موقع لزوم با مواد غدد ضميمه مخلوط گرديده و به خارج از بدن هدايت مي شوند.شكل ظاهري دستگاه توليد مثل نر با سن زنبور تغير ميكند.در زنبوران نر جوان بيضه ها اندامهاي لزج بزرگي هستند كه نيمه قدامي شكم را پر ميكنند.اين بيضه ها در زنبوران نر بالغ به تدريج كوچك شده و به رنگ خاكستري زرد يا زرد مايل به سبز در مي ايند.

قسمتهاي اصلي دستگاه تناسلي حشره نر به اين ترتيب مي باشد:

قسمتهاي زوج:

 

1-   بيضه ها(testes)

 

2-   لوله هاي مني بر(vasa deferantia)

 

3-   كيسه هاي ذخيره مني(seminal vesicles)

 

4-   غدد مخاطي(mucous glands)

 

قسمتهاي فرد:

 

1-   مجراي انزال((ejaculatory duct

 

2-  الت تناسلي نر(penis):الت تناسلي نر،كيسه غشايي(membranous)نرمي است با تعداد زوائد مخصوص و صفحات كتيني(chitinous plates)و قسمتهايي كه داراي مو است و در انتهاي قدامي خود حجم ان زياد شده و پياز تناسلي را تشكيل مي دهد(bulb).

دستگاه تناسلي زنبورعسل نر


دستگاه تناسلي زنبورعسل نر
 
 
دستگاه تناسلي زنبورعسل نر
 
زنبورعسل نر

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

 زنبور عسل مانند ساير حشرات داراي اسكلت خارجي مي باشد.اين اسكلت از قطعات و حلقه هاي سخت كتيني ساخته شده كه تمام اعضاء داخلي بدن را محافظت و احاطه مي كند.كيتين ماده شيميايي پيچيده و غير فعالي است كه توسط لايه زاينده پوست ترشح شده و دستگاههاي داخلي  بدن را در مقابل صدمات مكانيكي و از دادن رطوبت حفظ ميكند.زنبور عسل حشره اي است تقريبا استوانه اي كه تقارن دو طرفي دارد بدين معني كه ضماييم و زوايد بدن در قسمتهاي چپ و راست بدن با هم شبيه ميباشند.بدن زنبور عسل مانند ساير حشرات حلقه حلقه بوده و اين حلقه ها طوري كنار يكديگر قرار گرفته اند كه بدن زنبور را به طور مشخص به قسمت سر،سينه،شكم تقسيم ميكند.

1) سر: شامل شاخک يا آنتن، خرطوم ، دوچشم ساده وسه چشم مرکب

2) سينه: شامل دوجفت بال، سه جفت پا، ودوسوراخ هوا بنام ايستيک مارت ودوريه

3) شکم: شامل دستگاه گوارشی، دستگاه توليد تخمک ( تخمدان درملکه ( دستگاه تناسلی درنرها، دستگاه تنفسي دستگاه خون،دستگاه عصبی، وغده نازانف ميباشد.

سطح بدن را موهاي كوتاه و نرمي پوشانده كه از انبار شدن گرد و غبار جلوگيري مي كند و علاوه بر ان در تلقيح گلها موثر است.

شكل شناسي و مورفولوژي خارجي زنبورعسل

دستگاه گردش خون زنبورعسل

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

اناتومي زنبورعسل

 

اناتومي زنبورعسل و غدد زنبورعسل 

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

به وجود امدن كارگران تخمگذار

اغلب پس از انكه يك كلنب بدون ملكه ميشود كارگران شروع به ساختن سلول ملكه زنبورعسل ميكنند.حتي اگر در كندو تخم يا لارو هاي جوان وجود نداشته باشد،كارگران نسبت به ساخت سلول اقدام ميكنند.در مورد اخير كلني يائسه(يتيم و نازا)به شمار ميرود و محكوم به فنا است.در اين كلني ها كارگران بيشتر مهاجم ميشوند و زنبورداران با تجربه وقتي درب كندو را براي بازديد ميگشايند به فوريت اين پديده را در مي يابند.

كارگران زنبورعسل به طور عادي تمايل دارند دور هم جمع شوند(حتي كلني هاي بدون ملكه).به طور معمول حتي تعدادي از كارگران دور ملكه جمع مي شوند.اما در يك كلني بدون ملكه تجمع كارگران تا وقتي امكان پذير است كه جمعيت انها به حد بحراني نرسيده باشد.اگر تعداد زنبوران75عدد يا بيشتر باشد و به خصوص اگر درجه حرارت كندو كم باشد،انها يك مجتمع تشكيل ميدهند.اگر تعداد انها 50عدد يا كمتر باشد در اين صورت مجتمع تشكيل نمي شود ولي ممكن است هر سه يا چهار زنبور در يك نقطه جمع شوند.

اگر جمعيت كلني زياد باشد در بين انها تقسيم كار از جمله:ساختن شان،جمع اوري گرده و شهد و ساير فعاليتها در مقياس بسيار كوچك ادامه خواهد داشت.مقداري نوش گل در قسمت پايين ناحيه پرورش نوزادان ذخيره ميشود كه برعكس كلني هاي عادي است،زيرا عسل در مورد اخير در قسمت بالاي ناحيه پرورش نوزادان ذخيره مي شود.حضور ملكه و لاروهاي در حال رشد در يك كلني موجب جلوگيري از رشد تخمدانها در كارگران ميگردد،از اين رو به وجود امدن كارگران تخمگذار در كلني هاي بي ملكه غير عادي نيست.

گاهي اوقات به خصوص در موقع تقسيم كلني در كندوهاي داراي ملكه نيز ممكن است كارگران تخمگذار پيدا شود.تخمهاي كارگران تخمگذار تبديل به زنبور نر مي شود.كارگران تخمگذار بعضي از رفتارهاي ملكه زنبورعسل را تقليد مي كنند،ولي در بيشتر مواقع حالات كارگري خود را حفظ مي كنند.به طور مثال مانند كارگران عسل و گرده ميخورند و مانند انها به خارج كندو پروراز ميكنند. مانند ملكه زنبورعسل قبل از تخمريزي سلولها را بازرسي ميكند. ولي اگر سلول اماده نباشد خودشان شروع به تميز كردن سلول مي كنند.در موقع تخمگذاري كارگران تخمگذار به جاي انكه سطح زيرين شكم خود را به طرف كف سلول نگاه دارند ان را به سمت ديواره سلول متمايل ميكنند.

زنبور كارگر تخمگذار دقت ملكه را ندارد.تعدادي از زنبورهاي پرستار دور او حلقه مي زنند ولي اين حلقه منظم نيست و مانند ملكه ملايمت ندارد.در يك كندوي بي ملكه چندين كارگر تخمگذار پشت سر هم به وجود مي ايند.در عين اينكه هر كارگر تخمگذار يك تخم درهر سلول قرار مي دهد اين عمل مانع نخواهد شد كه ساير كارگران تخمگذار نيز در همان سلول ها تخمگذاري نكنند؛اذا در منطقه پرورش نوزادان سلولهاي بسياري ديده ميشوند كه در انها چندين تخم گذاشته شده است.به محض اينكه تخمها شروع به باز شدن ميكنند زنبوران پرستار نسبت به كارگران تخمگذار حالت تهاجمي پيدا كرده و انها را از كندو مي رانند.

كارگر تخمگذار زنبورعسل

كارگر تخمگذار

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

بيولوژي زنبورعسل نر

زنبورهايعسل نر از كارگران بزرگتر بوده ولي از ملكه تخمگذار كوچكترند.زنبور نر نيش ندارد.نرها معمولا خرطومي كوتاهي دارند و به همين دليل قادرند فقط از سلولهاي ذخير عسل استفاده كنند يا به وسيله زنبوران عسل كارگر تغذيه شوند.در كلني هاي معمولي در اواخر بهار و اوايل تابستان اقدام به پرورش زنبورهاي عسل نر مي شود.تعداد زنبورهاي عسل نري كه در كلني پرورش داده ميشوند به عواملي مانند اندازه كلني ،نژاد و شرايط شان هاي موجود در كلني بستگي دارد.هنگامي كه شانهاي كهنه صدمه مي بينند زنبورهاي عسل كارگربا تعمير سلولهاي كهنه اغلب سلولهاي نر مي سازند.

گرچه هر ملكه قادر است با تعداد معدودي از نرها جفتگيري نمايد ولي تعداد زيادي زنبور نر لازم است تا ملكه بتواند به زودي در فضاي ازاد عمل جفتگيري خود را انجام داده و به كندو برگردد.علاوه بر ان در جريان جفتگيري انتخاب بهترين نر نيز مورد نظر است.

 

در اواخر تابستان موقعي كه منابع نوش گل كم ميشود،زنبوران عسل كارگر از تغذيه نرها جلوگيري و استفاده انها از غذاي ذخيره ممانعت مي كنند و بالاخره انها را گرسنه نگه داسته و گاهي كشته و از كندو بيرون ميريزند.در اصطلاح زنبورداران گفته ميشود نركشي اغاز شده كه اين امر نشانه اتمام شهد هر منطقه مي باشد.

نر كشي زنبوران نز

در بيشتر اوقات ملكه باكره يك كلني با زنبورهاي نر همان كندو اقدام به جفتگيري مي كند.ولي بعضي اوقات ممكن است ملكه يك كندو از نرهاي كندوهاي ديگر بارور شود و اين نكته در اصلاح نژاد حائز اهميت بسيار است.معمولا زنبورهاي نر در سلولهاي مخصوص خود پرورش داده ميشوند واي ممكن است به وسيله كارگرهاي تخمگذار يا ملكه اي كه ذخيره اسپرمش تمام شده در سلولهاي مخصوص كارگر نيز پرورش يابند.چنين زنبورهايي به علت عدم تغذيه كافي اندامي كوچك دارند ولي اسپرماتوزوئيد انها سالم است و قادرند به خوبي ملكه ها را بارور كنند.حداكثر طول عمر زنبورعسل نر در حدود59 روز ركوردگيري شده ولي قراين و شواهدنشان مي دهد كه اين زنبورها در كلنبهاي بدون ملكه حتي طول مدت زمستان را نيز مي توانند بگذرانند.

نر كشي در زنبوران عسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

تعداد غدد موجود در بدن زنبورعسل بالغ بر 16 عدد است و از مهمترين انها مي توان به چند نمونه زير اشاره كرد:

غدد ارواره اي،غدد بزاقي،غدد جنسي،غدد ركتومي،غدد سازنده سم،غدد عطري،غدد قليايي نيش،غدد مومي،غدد شيري يا ژله رويال ساز....

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

اناتومي زنبورعسل

 

اناتومي زنبورعسل و غدد زنبورعسل

فيزيولوژي و اناتومي غدد زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

عكس العمل بدن انسان در مقابل زهر زنبور عسل

انسان در مقابل زهر زنبور عسل عكس العملهاي متفاوتي از خود نشان مي دهد كه بستگي به درجه حساسيت افراد مختلف در مقابل اين نوع زهر دارد.

انواع عكس العملهاي افراد مختلف بشرح زير خلاصه مي گردد:

-1 حساسيت موضعي: شامل علائم درد، سوزش و متورم شدن محل نيش خورده. اكثر افراد اي نگونه عك سالعمل را از خود نشان مي دهند.

-2 خارش عمومي بدن: شامل خارش در قسم تهاي مختلف بدن مثل خارش بيني، گوش، لب ها، پوست بدن و غيره.

-3 عكس العمل منطق هاي بدن: در اين حالت قسمت وسيعي از اطراف محل نيش خورده احساس درد و سوزش كرده و متورم مي گردد. مثلاً زنبور به انگشت دست نيش زده ولي تمام دست عكس العمل فوق الذكر را از خود نشان مي دهد.

-4 بيهوشي يا بي حسي قسمتي از بدن يا تمامي بدن: در اين حالت بدن حساسيت شديدتري نسبت به زنبور عسل نشان داده وماهيچه ها بحالت فلج درمي آيد.

-5 حساسيت شديد يا بحراني: در اين حالت كه زهر روي سلسله اعصاب اثر مي گذارد، عكس العمل بسيار شديد بوده و شخص با اختلالات فيزيولوژيكي حاد مثل تنگي نفس شديد، اختلالات قلبي يا انقباضات وريدي و غيره روبرو م يگردد و گاهي ممكن است در مدت نيم ساعت باعث مرگ شود. لازم به تذكر است كه اين گونه عكس العمل بسيار نادر مي باشد ولي در صورت مشاهده بايد بلافاصله شخص بيمار را به مركز پزشكي منتقل نمود و با قرار دادن كيسه يخ روي بدن و تزريق آدرنالين و آنتي هيستامين نسبت به نجات جان وي اقدام نمود.

قابل توجه است كه بعضي افراد فقط يك يا چند نوع عك يالعم لهاي ياد شده را از خود نشان م يدهند و عد هاي ديگر همه آنها را خيلي سريع منعكس و علائم يا عوارض آن پس از چند ساعت تا چند روز كاملاً از بين خواهند رفت.

نيش زنبورعسل

ادامه مطلب