سایت زنبورعسل ایران: اصلاح نژاد زنبورعسل

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : نژاد

تعيين تعداد آميزش هاي ملكه :

تعداد آميزش ملكه با روشهاي مختلف تعيين مي شود كه دو روش آن عبارت است از؛ تعيين حداقل تعداد زنبور نر مورد آميزش با ملكه و تعيين تعداد مؤثر آميزش هر ملكه مي باشد .

حداقل تعداد زنبورهاي نر در آميزش با يك ملكه از طريق تقسيم كردن ميزان حجم اسپرم موجود در كيسه ذخيره اسپرم ملكه به ميانگين حجم اسپرم توليدي يك زنبور نر تعيين مي شود. تعداد مؤثر آميزش هرملكه از معكوس احتمال ايجاد دو زنبور كارگر حاصل از يك زنبور نر  ( پدر ) در كلني محاسبه مي شود . تعداد مؤثر آميزش هر ملكه در خلال زندگي ملكه به مرور كاهش مي يابد . اين اثر نشان مي دهد كه در شروع مرحله تخمگذاري ملكه اسپرم ذخيره شده نسبتا مخلوط مي شود و پس از آن مرحله تغييري صورت نمي گيرد . همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه در روش تلقيح مصنوعي ميزان مشاركت زنبورهاي نر و همبستگي ژنتيكي بين زنبورهاي داخل كلني يكسان است ، فقط در زمان توليد بچه كندو تغيير مي كند لذا بررسي تعيين آميزشهاي ملكه بايد قبل از توليد بچه كندو صورت گيرد بررسي ها نشان مي دهد كه مصرف اسپرم در كيسه ذخيره اسپرم باعث تغيير رابطه خويشاوندي بين زنبورهاي كارگر كلني مي شود . به نحوي كه با مسن شدن ملكه در هر سال اين رابطه خويشاوندي تغيير مي كند . ميانگين تعداد زنبورهاي نر شركت كننده در آميزشها در هر مناطق معتدل بين 7 تا5/8 عدد و در مناطق گرمسير  73/1 تا 8/9  گزارش شده است .

جفتگيري ملكه

محقق احمد زماني هرگلاني

ادامه مطلب
موضوعات : بیماریها

زنبور زرد یا زنبور زرد اجتماعی نوعی زنبور وحشی است که در سرده Vespula و Dolichovespula قرار دارد. اغلب زنبورهای این سرده ، به رنگ سیاه و زرد و یا سفید و سیاه هستند و گاهی خطوط موجود بر روی شکم آنها بجای سیاه ، قرمز می باشد . زنبور زرد با نشانه هایی مشخص مانند اندازه کوچک ( مثل زنبور عسل )، زندگی اجتماعی ، پرواز سریع و سو به سو بهنگام فرود ، به آسانی قابل شناسایی اند . جنس ماده این زنبور نیش دردناکی دارد . زنبورهای زرد با وجود آنکه از انسانها بیزارند اما در مقابل ، دشمن حشرات مضر و آفات نیز هستند .
ویژگیهای ظاهری

زنبورهای زرد به سبب جثه و در ظاهر بسیار به زنبورهای عسل شباهت دارند اما در واقع از زنبورهای وحشی هستند . طول یک زنبور زرد کارگر بطور متوسط 12 میلی متر ( نیم اینچ )، با خطوط متناوب به رنگ سیاه و زرد ( گاهی سیاه و قرمز ) بر روی شکم ، و طول یک زنبور ملکه 19 میلیمتر با طرح متفاوت بر روی شکم است . زنبورهای زرد کارگر غالبا با زنبورهای عسل اشتباه گرفته میشوند اما از تفاوتهای این دو این است که زنبور زرد ، موهای قهوه ای ندارد و گرده گل حمل نمیکند و پاهای پشتی اش نیز مو ندارد . آنها مجهز به نیش نیزه شکلی هستند و بهنگام نیش زدن ، این عمل را مکررا انجام می دهند تا به دشمن آسیب برسانند . گاهی نیز نیش در بدن دشمن باقی می ماند و از بدن زنبور جدا میشود . زهر زنبور زرد و زنبور عسل ، مگر در صورت حساسیت ، بندرت کشنده است .زنبور زرد آرواره هایی قدرتمند برای جویدن سایر حشرات و خرطومی برای مکیدن شهد میوه ها دارد و در درختان ، بوته ها یا در مکانهای دارای حفاظ مثل سوراخهای دیوار یا کف خانه ، اتاقهای زیر شیروانی ، ایوان ها و کپرها و برآمدگی های لب بام ، سوراخهای موجود در زمین و یا در لانه جوندگان لانه سازی میکنند . آنها لانه را از فیبر چوبی که آنرا بشکل خمیر می جوند می سازند . از خویشان نزدیک زنبور زرد ، زنبور سرخ می باشد.

زنبوران زرد

ارسال توسط كاربر zanbor12

ادامه مطلب
موضوعات : تصاویر

 

The honey of Bohemia

 

 

 

The rural landscape of Maramures attests to the mountain civilization of northern Romania, with its wooden churches, its deep forest. Here, time seems to have stopped and farming is still like that of Western Europe before mechanization.

 

 

 

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania03

Since the beginning of migratory apiculture, the Romanian beekeepers have taken to the custom of installing their hives on the trailers, which they call the “lodge”.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania04

The comings and goings of the bees at the entrance to their hive is constant on this beautiful summer’s day and the particular arrangement of the hives in the “lodges” increases the impression of a multitude.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania05

On the road to Braila, we come across the son of a beekeeper who sells his family’s honey to motorists.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania06

The comings and goings of the bees at the entrance to their hive is constant on this beautiful summer’s day and the particular arrangement of the hives in the “lodges” increases the impression of a multitude.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania07

The comings and goings of the bees at the entrance to their hive is constant on this beautiful summer’s day and the particular arrangement of the hives in the “lodges” increases the impression of a multitude.

 

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania08

Night has fallen and Onéa Dinu Calin, a beekeeper, inspects one last time his truck and precious cargo before the departure.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania09

On the Babadag Plain, a few yards from flowering linden trees, Onéa Dinu Calin and Paolo Balasa have set up their “lodges” for three weeks.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania10

On the Babadag Plain, Onéa Dinu and Paolo Balasa talk with their beekeeping neighbors in front of the lodges where the colorful hives are lined up.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania11

On the Babadag Plain, Onéa Dinu and Paolo Balasa talk with their beekeeping neighbors in front of the lodges where the colorful hives are lined up.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania12

On the Babadag Plain, Onéa Dinu and his 17 year old assistant, Lorin. Lorin is a student. In the summer vacation he helps Dinu during the migration. For two years now he has been initiating himself in beekeeping. In the center, Andreï, Paola’s assistant. He arrived three days before and sleeps in Paolo Balasa’s “lodge”.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania13

Onéa Dinu Calin, 35 years old, and the young assistants share this moment of communal life. They work out amongst themselves the tasks of collecting water and food by bike.

 


 

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania15

Onéa Dinu’s team set up a table for their meals near the trailer. The bees of the Carpatian species are gentle and a simple parasol at the right height guarantees the tranquility of the beekeepers as they share their meals.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania16

On the road to the village of Ciucurova, farmers enter the village on a cart loaded with hay. They greet in a neighborly manner the beekeepers who settle for three weeks every year by the side of the road. In Romania, the road network is old and the streets for going further into the countryside are better adapted to horse-drawn carts than motor vehicles.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania17

Gheorghe and his son on the frame hives, inspecting them before the harvest.

 

.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania19

Ionel Farcas Cozmin, 54 years old, from Mures in Transylvania, with his grandson Catalin in front of the hives.

.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania21

Ioan Victor Cornea, 48 years old, from Fagaras near Brasov in the region of Transylvania, has traveled 400 km to set up his 30 hives in the forest of Ciucurova. A teacher the rest of the year, beekeeping is for him a passion and an income supplement.

 

.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania23

At the campsites, mutual aid is common; the beekeepers get together by affinity or because they come from the same region. The majority comes from Northern Romania.

 

 

 

.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania26

On the road to the village of Ciucurova, a farmer, Costantin Banui, has stopped his cart near the beekeepers’ trailer to buy a jar of honey.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania27

On the road to the village of Ciucurova, Francise Gadri, 52 years old, and his 17-year-old son Gheorghe proudly pose in front of their 152 hives in a brand new fitted truck.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania28

On the road to the village of Ciucurova, Francise Gadri, 52 years old, and his 17-year-old son Gheorghe proudly pose in front of their 152 hives in a brand new fitted truck.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania29

On the road to the village of Ciucurova, a beekeeper takes a nap. Apart from the times in the month for harvesting, extracting and storing, the months of migration are organized around life on the campsites. The bulk of the work, preparing the hives, is over: the beekeepers still practice the dividing up of the hives to create new colonies, but their main activity remains the caretaking of their stocks.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania30

On the road to the village of Ciucurova, a beekeeper takes a nap. Apart from the times in the month for harvesting, extracting and storing, the months of migration are organized around life on the campsites. The bulk of the work, preparing the hives, is over: the beekeepers still practice the dividing up of the hives to create new colonies, but their main activity remains the caretaking of their stocks.

.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania32

Onéa Dinu Calin on his truck surrounded by hives and the barrels in which he stores the linden flower honey to sell to his customers in Maramures.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania33

In a lodge, a beekeeper has opened a hive and looks at a very nice comb.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania34

Paolo Balasa from Salcioara and Gheorghe Cazan have opened a hive and show, at the back of the hive, a frame of bees.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania35

For this couple of amateur beekeepers who only possess a few hives, the harvest takes place outside next to their old Logan.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania36

Constantin Cazan has come to help his father Gheorghe during the two days of harvesting and extracting. The extraction takes place in the cabin of the converted caravan.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania37

Constantin Cazan has come to help his father Gheorghe during the two days of harvesting and extracting. The extraction takes place in the cabin of the converted caravan.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania38

Babadag. The couple Andrei and Laura Stefania, from Pitesti to the north of Bucharest, in the middle of harvesting in their caravan. They are professional beekeepers and tell me that they sell their honey in Germany. They keep apart from the community formed by the other beekeepers because they own a car. Laura Stefania in the neat and tidy cab, plies the extractor while her husband opens the hives to take out the frames full of honey.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania39

Babadag. The couple Andrei and Laura Stefania, from Pitesti to the north of Bucharest, in the middle of harvesting in their caravan. They are professional beekeepers and tell me that they sell their honey in Germany. They keep apart from the community formed by the other beekeepers because they own a car. Laura Stefania in the neat and tidy cab, plies the extractor while her husband opens the hives to take out the frames full of honey.

 

 

.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania41

Detail of an opening to a hive. We can see the frames of the hive.

 

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania42

In Ciucurova, at the company Fileomera SRL, which buys a lot of the linden honey from the migratory beekeepers by paying cash, the extraction of honey takes place in a space that meets European standards. After the fall of Ceausescu and the end of communism, the honey cooperatives quickly closed leaving the industry in total disarray.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania43

Paolo and Aurélia Balasa: their village of Salcioara is a few kilometers from Babadag. Paolo, son of a beekeeper, is an Adventist. He is 47 years old. He set the record for linden honey production this year with a yield of 25 KG per hive. His truck and trailer hold 130 hives.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania44

Paolo and Aurélia Balasa: their village of Salcioara is a few kilometers from Babadag. Paolo, son of a beekeeper, is an Adventist. He is 47 years old. He set the record for linden honey production this year with a yield of 25 KG per hive. His truck and trailer hold 130 hives.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania45

Paolo and Aurélia Balasa: their village of Salcioara is a few kilometers from Babadag. Paolo, son of a beekeeper, is an Adventist. He is 47 years old. He set the record for linden honey production this year with a yield of 25 KG per hive. His truck and trailer hold 130 hives.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania46

Paolo and Aurélia Balasa: their village of Salcioara is a few kilometers from Babadag. Paolo, son of a beekeeper, is an Adventist. He is 47 years old. He set the record for linden honey production this year with a yield of 25 KG per hive. His truck and trailer hold 130 hives.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania47

Onéa Dinu Calin and Lorin prepare the hives for this evening’s journey. The linden honey period is reaching its end and tonight a 180 km journey awaits them, at a speed of 40km/hour. Tomorrow morning, they will find themselves alone in an immense field of sunflowers further south, a kilometer from the sea.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania48

Onéa Dinu Calin and Lorin prepare the hives for this evening’s journey. The linden honey period is reaching its end and tonight a 180 km journey awaits them, at a speed of 40km/hour. Tomorrow morning, they will find themselves alone in an immense field of sunflowers further south, a kilometer from the sea.

 

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania49

The Danube during a storm in Tulcea. The region of Dobroga, where the biggest linden forest in Europe can be found, is the strip of land, hills and small mountains that branches off from the Danube to the north, just before the delta.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania50

To the south of the region of Dobroga, the plain stretches out and allows for the monoculture of sunflowers. It’s a godsend for the beekeepers who can easily go from the lindens to the sunflowers.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania51

The lodges are set up on the sunflower fields, but the good old days of brotherly aid are over. The camps stretch out as far as the eye can see.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania52

A bee full of pollen collecting it from the pistils of a sunflower.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania53

A bee full of pollen collecting it from the pistils of a sunflower.

 

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania54

Eric Tourneret, with his face swollen from bee stings, on Costantin Banui’s cart.

 

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania55

Mirca and Tinca Dumitru, 64 and 61 years old, from Braila, worked all their lives in a factory. Before retiring, they built up their stock of hives and made a “lodge”. Today, they own nearly 200 hives but do not migrate any farther than the sunflower fields on the peninsula of Braïla, a few kilometers from their apartment. For them, beekeeping is more than just a supplement to their pensions.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania56

Mirca and Tinca Dumitru, 64 and 61 years old, from Braila, worked all their lives in a factory. Before retiring, they built up their stock of hives and made a “lodge”. Today, they own nearly 200 hives but do not migrate any farther than the sunflower fields on the peninsula of Braïla, a few kilometers from their apartment. For them, beekeeping is more than just a supplement to their pensions.

bees © Éric Tourneret

 

Bee-Romania57

On the road, crossing the forest of the village of Ciucurova, dozens of beekeepers have set up camp for three weeks by the roadside for the flowering of the linden trees.

ادامه مطلب
موضوعات : تغذیه

منشا مرکبات بنظر بسیاری از پژوهشگران جنوب شرقی آسیا شامل کشورهای مالزی ، اندونزی ، فیلیپین و همچنین از جنوب هیمالیا تا اندونزی بوده است . در بین این مناطق وسیع احتمالا شمال شرقی هند و نواحی شمال برمه موطن و مرکز اصلی مکبات محسوب می گردد . بعضی از انواع مرکبات قبل از مسیحیت به مناطق غربی آسیا نظیر عمان ، ایران ، فلسطین انتقال یافته است . یکی از انواع مرکبات بالنگ یا بادرنگ می باشد، که منشا آن از مناطق جنوبی چین تا هند بوده و بنا بر گزارش های مورخین ، اسکندر مقدونی این گونه را در 330 سال قبل از میلاد مسیح در ایران مشاهده کرد . عقیده بر این است که بعد ها گونه بالنگ به مناطق مدیترانه ای انتقال یافت . در اوایل دوران امپراطوری روم بین سال 27 قبل از میلاد و 248 بعد از میلاد بعضی گونه های مرکبات در ایتالیا شناخته شده بود ، ولی پایدار نماند و از بین رفت . تایزوبرو تانکا که مطالعات وسیعی در گیاهشناسی مرکبات داشته در بیان و معرفی منشاء مرکبات ، خطی را بطور فرضی از جنوب شرقی آسیا به سمت شمال شرقی آسیا پیشنهاد نمود . وی پراکندگی مرکبات ترش و شیرین را روی این خط در جنوب دانسته که سپس به سایر نقاط دنیا پخش شده است .

مرکبات بین عرضهای جغرافیایی 40 درجه شمالی و جنوبی از خط استوا با خاک مناسب ، رطوبت کافی و در صورت عدم یخبندان تولید می گردد . لکن بنظر می رسد مناطق عمده تولید مرکبات در سطوح تجارتی در نواحی نیمه گرمسیر بالاتر از 20 درجه شمالی یا جنوبی قرار دارد .

ایران یکی از کشورهای تولید کننده مرکبات است و در بین 50 کشور تولید کننده که در سطحی حدود 6/1 میلیون هکتار ، به تولید مرکبات می پردازند ، ایران قزیب 3 میلیون تن در مساحتی حدود 222 هزار هکتار انواع مرکبات را در مناطق مختلف شمال و جنوب کشور تولید می نماید . ولی متاسفانه نام ایران و تولیدات آن کمتر در جداول آماری فائو درج می باشد . تمام تولیدات ایران بصورت تازه و مقادیر ناچیزی بصورت آب میوه بمصرف داخلی می رسد . مازندران ، فارس ، جیرفت ، کهنوج و رمزگان به ترتیب 6/38% ، 9/20% ، 14% و  2/12% سطح از درختان بارور رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند . جمعا 6/85% سطح بارور مرکبات کشور در این مناطق قرار دارد .

ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات

مرکبات حاوی املاح و سرشار از ویتامین هایA,B,P,Cبوده که جنبه دارویی و غذایی دارد . نزدیک به یکصد صنعت از مرکبات در تولید فراورده خود استفاده می کنند . تامین غذای دام از مخلوط تفاله مرکبات و ملاس چغندر ، استفاده از آب میوه آن در صنایع غذایی و بهره گیری از اسانس واترهای چرب آن در صنایع آرایشی حائز اهمیت بسیار است . از تفاله مرکبات به میزان قابل توجهی پکتین استخراج می گردد و از اسید سیتریک مرکبات در صنایع غذایی ، فلزی ، نساجی ، داروسازی و بالاخره برای تهیه صمغ های مصنوعی استفاده می شود 

مرکبات گیاهانی بوته ای ، درختچه ای با شاخ و برگ متراکم و یا درختی با گلهای سفید مایل به ارغوانی می باشد گلها با داشتن 4-8 گلبرگ کلفت سفید ، قرمز یا ارغوانی و 4-5 کاسبرگ و 16-32 پرچم و بوی عطر و شهد فراوان ، توجه حشرات بویژه زنبور عسل را بخوود جلب می نماید . مرکبات از خانوادهRutaceaeو تحت خانوادهAurantioideaeبوده و طبقه بندی گیاهان این خانواده بر اساس سیستم های متفاوتی از حدود یک صد سال قبل تاکنون انجام شده است .

 گلهای مرکبات بر حسب گونه ممکن است به سه نوع کامل ، نر و ماده وجود داشته است . تعداد گلهای نر به شرایط محیطی و رقم بستگی دارد . کم برگی ، دمای پایین در زمان تشکیل گل ، کمبود مواد غذایی ( در پرتقال شاموتی کمبود روی ) و بالاخره گلهای آخر فصل سبب بروز افزایش گلهای نر می گردد . پرچمها در مقایسه با مادگی کمتر در طول نمو از بین می روند . تخمدان دارای 6-14 برچه بیضوی و متصل به خامه خیلی باریک و گاهی متورم و پهن بوده که منتهی به کلاله کروی می شود . سطح کلاله پوشیده از موهای ضخیم است و با فرا رسیدن زمان لقاح مواد چسبنده ای ترشح می نماید که به اتصال دانه گرده در سطح کلاله کمک کرده و جوانه زدن آنرا موجب می شود . بساک پرچمهای در مرحله بلوغ برنگ زرد روشن است و چنانچه بساک گرده ناقص و غیر فعال داشته باشد کرم یا سفید رنگ خواهد بود . تشکیل گل در مناطق نیمه گرمسیری ( مناطق مرکبات خیز ایران) به لحاظ سرمای زمستان یک نوبت در سال ولی در مناطق گرمسیری در تمام طول سال و یا به عبارت دیگر چندین نوبت می باشد . در مناطق نیمه گرمسیری گل انگیزی در اواخر دی ماه صورت می گیرد . لکن عواملی مثل بیماری ، بارندگی ، آبیاری سنگین بعد از خشکی ، سبب به گل نشستن بی موقع درخت می گردد . نوع گرده افشانی مرکبات بر حسب گونه متفاوت بوده و خود گشتن ، خود گشتن – دگر گشن ، یا پارتنوکارپ می باشند . لیموترش عموما خود گشن ، لیمو شیرین خود گشن و پارتنوکارپ ، پرتقال بر حسب رقم دگرگشن و پارتنوکارپ بوده و نارنگی ها نیز اکثرا دگر گشن گزارش شده اند .

علل پارتنوکارپی

عامل ژنتیکی موجب بی بذری در میوه تعدادی ارقام مرکبات بوده است . پرتقال هاملین و سالوستیانا از گروه ارقام بی بذر می باشد  .

عامل بافتی در پرتقال ولشنگتن ناول موجب می شود تا قبل از آنکه لوله گرده بتواند خود از خامه باریک عبور داده و به تخمدان برساند ، جنین از بین برود .

عدم وجود ارقام گرده دهنده قوی در منطقه عامل موثری در پارتنوکارپی محسوب می شود. درختان رقم پیچ که دورگی از گروه نارنگی ها است بعلت عدم حضور گرده دهنده قوی می تواند تماما میوه بی بذر تولید نماید .

شرایط محیطی می تواند تغییرات مختلفی را در گیاه از جهات فیزیولوژیکی بوجود آورده و تاثیراتی در گرده افشانی ، وضعیت باروری و ناباروری پرچم ها ، فعالیت زنبورها در باغ داشته باشد .

عوامل موثر در دگرگشنی

وجود ارقام گرده دهنده قوی در افزایش درصد دگرگشنی موثر می باشد . در تایوان رقم ماتوونتن بدون بذر است ولی در بعضی کشورها بویژه ژاپن میوه حاوی بذر می باشد . در بسیاری از ارقام دورگ مرکب مانند لی ، پیج ، نوا ، ورابینسون که خود تلقیح نیستند همواره میوه هایی را که درون تاج تشکیل می دهند عاری از بذر و کوچک می باشد ، در حالیکه میوه های بیرونی تاج درخت بذری می باشند . قابل ذکر است برخی از این دو رگ های مرکب ، تلقیح کننده های قوی برای دیگر دورگ ها محسوب می شوند . مثلا دورگ لی برای پیج یا تمپل ودنسی برای اورلاندو گرده افشانهای قوی می باشند . ارقام پوملو قابلیت باروری بین خود ندارند ، لذا باید در بین درختان آنها ارقام دیگری کشت گردد . تشکیل میوه در برخی ارقام مرکبات از جنبه ژنتیکی دگر گشنی است . مثلا تعدای از ارقام نارنگی فقط دگرگشن می باشند و در غیاب گرده دهنده میوه پارتنوکارپ بوجود نمی آید . از طرف دیگر عواملی مانند زنبور و دمای زمان گرده افشانی حائز اهمیت است . فقدان زنبور و یا پایین بودن دما که موجب کاهش فعالیت زنبورها می گردد مانع دگرگشنی می شود و در بعضی مواقع می تواند منجر به سال اوری شود . گلها عموما بین ساعات 9 صبح تا 4 بعدازظهر و بویژه در ظهر آماده گرده افشانی می باشند . گلها پس ااز بازشدن هرگز بسته نشده و گلبرگها چند روز پس از لقاح چروکیده شده و ریزش می کنند . پرچمها چند ساعت پس از باز شدن کامل شکوفه ها گرده های خود را آزاد می نمایند . بر اساس بررسیهای انجام شده یک زنبور عسل برای بازدید و لقاح 100 شکوفه کافی است .

برای لقاح مصنوعی ، گلهای اولیه که نسبتا بزرگتر از گلهای مراحل بعدی همان درخت می باشد ، انتخاب می شوند . پرچم ها ، کاسبرگها و گلبرگها قبل از باز شدن طبیعی حذف می شوند و تا زمان رسیدن کلاله ، گل مورد نظر در لقاح داخل کیسه های پارچه ای یا کاغذی قرار داده می شود . پرچم های نارس اگر 12-24 ساعت در دمای اطاق قرار گیرند شکوفا می شوند . نگهداری گرده های در انبار خشک و در ظرف سربسته و در دمای 4 درجه سانتیگراد یا کمتر بمدت 5 هفته قابل نگهداری می باشد . در صورت ضرورت به نگهداری طولانی تر ، کنترل رطوبت و انتخاب دماهای پایین مناسب خواهد بود . پس از لقاح مصنوعی گلها باید از بازدید حشرات بویژه زنبورعسل ، بوسیله سرپوشهای پارچه ای نازک یا پاکتهای کاغذی محفوظ بماند .

اغلب درختان جوان در طی سالهای 1-3 از زمان کاشت آنها تولید گل می کنند . در بیشتر مواقع میوه های سالهای اول و دوم بمنظور امکان نمو بیشتر درخت ، باید حذف گردد . بنابراین با توجه به توضیحی که داده شد میزان رشد درخت گسترش شاخ و برگها و بلوغ آنها به قبل از سال سوم مربوط می شود .

روشهای اصلاح مرکبات بدو طریق جنسی و غیر جنسی (کلونال) در دنیا متداول است :

روش جنسی : یکی از روشهای اصلاح درختان مرکبات دورگ گیری و تهیه بذرF1می باشد .چهار امکان تلاقی در مرکبات تاکنون نتایج قابل توجهی داده است .

الف- تلاقی بین واریته ای : این تلاقی به تلاقی بین واریته های یک گونه مثل نارنگی انشو و نارنگی محلی اتلاق می شود .

ب- تلاقی بین گونه ای : تلاقی بین دو گونه از یک جنس را تلاقی بین گونه ای می گویند . برای مثال تلاقی بین پرتقال و نارنگی که دو گونه مختلف بوده و هر دو از یک جنس می باشند تشکیل بین گونه ای می دهند .

ج- تلاقی بین جنسی : چنانچه امکان تلاقی بین دو جنس از یک خانواده فراهم گردد مثل تلاقی جنسCitrusوPoncirus، آنرا اصطلاحا تلاقی بین جنسی گویند .

د- تلاقی مرکب : تلاقی مرکب از تلاقی یک دورگ بین جنس یا بین واریته ای با یک دورگ بین گونه ای و یا بین واریته ای دیگر بوجود می آید .

در بین دورگها گروهCitrangeوCitrumeloاز لحاظ تجارتی اهمیت زیادی داشته و از پایه های اولیه مرکبات محسوب شده اند . بیشتر تلاقی ها توسط سوئینگل بدنبال خسارت یخبندان سال 1894-1895 در فلوریدا صورت گرفت . در حالیکه گروههایCitrangeوCitrumeloدرجاتی از مقاومت به سرما را نشان می دهند . ولی میوه های آنها خوراکی نمی باشند. در ارتباط با قدرت دورگ ها و اینبریدینگ در مرکبات لازم به یادآوری است کهF1تلاقی های بین ارقام خویشاوند عموما دارای قدرت ضعیف تری نسبت به والدین هستند . مثلا از تلاقی پرتقال هایValenica x Rubyنتایج بسیار ضعیفی حاصل می شود در حالیکه پوملو و پونسیروس موجب تهیه دورگ های قوی و موثر می باشند . در تلاقی های مرکبات بهنژادگر علاوه بر قدرت دورگه ها به نکات دیگری از قبیل ناسازگاری گامتوفیتی ، پلی پلوئیدی و ... توجه دارد . اهمیت تریپلوئیدها از جهت تولید میوه بی بذر ، محصول بالا ، قدرت نسبتا زیاد آنها مورد نظر می باشد . برعکس تتراپلوئیدها ارزش اقتصادی کمی دارند هرچند که برای بهنژادگر حائز اهمیت زیاد می باشد .

روش غیر جنسی کلونال : کلیه روشهای غیر جنسی که در بهنژادی مورد استفاده قرار می گیرد بعنوان روش کلونال شناخته می شود . این روشها شامل تهیه نهالهای نوسلار ، کشت بافت ، جهش و پیوند می باشد .

الف- نهالهای نوسلار : خاصیت آپومیکسی(نامیزیدن) در مرکبات موجب تشکیل جنین های رویشی در بذر می گردد . جنین های غیر جنسی از سلولهای سوماتیک ( بدنی) نوسلوس حاصل می شود . بدور اکثر مرکبات علاوه بر داشتن جنین های حاصل از زیگوت ، تعدادی جنین رویشی نیز دارند .

چند جنینی در بذر همیشه منشا نوسلار ندارد . ارقامی که تک جنینی هستند گاهگاهی دو جنین و یا بیشتر در هر بذر تولید می کنند . این جنین ها زیگوت های دوقلو و سه قلو هستند . این قبیل جنین ها وقتی که تولید نهال می کنند خصوصیات پایه های حاصل از یاخته تخم را نشان می دهند . نهالهای نوسلار از رشد جنین های رویشی حاصل می شود . از خصوصیات مطلوب و حائز اهمیت آنا ، بالا بودن قدرت عمومی قابل توجه ، مقاومت به سرما ، عاری از ویروس و شبیه بودن به پایه مادری می باشد . در مقابل بحران بیماری های ویروسی رایج در دنیا، یکی از روش های سهل الوصول استفاده از نهال های نوسلار بوده بویژه آنکه صفات پایه ی مادری را عینا حفظ می نماید . قابل اشاره است که برخی از صفات نهال های بدری مثل خارداری و دیر به گل رفتن در نهال های نوسلار دیده می شود. این صفات نامطلوب را می توان ظرف 5-6 سال از طریق هرس یا پیوند مرتفع نمود .

شناسایی نهال های نوسلار بروشهای مختلف از قبیل اسپکتروسکپی ( نورنگاری) ، گاز کروماتوگرافی، استفتده از مواد رادیو اکتیو یا کشت جنین نهال های نوسلا را امکان پذیر می باشد. روش مزرعه ای در برخی از کشورها و از جمله ایران رایج است. روش کار بدین ترتیب می باشد که ، بدور چنر جنینی را در خزانه کشت کرده پس از جوانه زدن چنانچه بیش از دو نهال تولید کنند نهال های هم قد و مشابه به عنو.ان نهال های نوسلار شناخته می شود و نهال دیگر قطعا حاصل از زیگوت خواهد بود.

ب- کشت بافت: از اواخر دهه 1950 توجه به پروژهشهای آزمایشگاهی و کشت بافت آغاز شد. این پژوهش ها در دهه 1970 شتاب بیشتری گرفت . ریز ازدیادی و تهیه گیاهان عاری از ویروس از مریستم و تخمک ، اعم از تلقیح شده و یا تلقیح نشده متداول گردید.

جداسازی تخمک از تخمک از میوه های نارس و کاشت آنها روی محیط کشت پایهMTئ بهره گیری از ترکیباتی مثل عصاره جو،گلوتامین، و یاBAبرای جوانه زنی تخمک و تولید کالوس امبریوژنیک مفید واقع گردید. همچنین در بعضی ارقام مرکبات امکان ریز ازدیادی با کاشت قطعات ساقه به طول 5/0 سانتی متر ، قطعات برگ و نیز ریشه در روی محیط کشتMSبا بهره گیری از هرمون های رشد فراهم شده است.

در بین سلول های کالوس ، کشت معلق سلولی و نیز کشت پروتوپلاست تنوع ژنیتیکی حاصل از جهش به وجود می آید . یکی از راههای بهنژادی و اصلاح مرکبات از را شناسایی این تنوع ها و گیاهزایی لاین های جدید می باشد. مهمترین اهداف بهنژادی مرکبات دسترسی به گیاهان مقاوم به تنش های محیطی و یا امراض بوده است . چون این صفات با چندین ژن کنتری می شوند لذا روش های انتقال ژن نتوانسته قابل اجرا و استفاده قرار گیرد. زیرا صفاتی می توانند از طریق سیستم های مختلف انتقال ژن و یا به کمک اگرو باکتریم انتقال یابند که با یک و بعضا دو ژن قابل کنترل باشند. استفاده از پیوند مریتسم یکی از روش هایی است که برای رسیدن به گیاهان عاری از ویروس در برخی از کشورها بویژه اسپانیا بوسیله ی ناوارو و همکاران از سال 1975 رایج بوده است. در این روش بذر گیاهی که به عنوان پایه مورد نظر است در لوله آزمایش کشت شده و پس از دو هفته اپی کوتیل سربرداری می شود . پیوندک در اندازه ی 2/0 میلی متر از رقم انتخابی در شکافی که در محل سربرداری اپی کوتیل ایجاد شده استقرار می یابد . در محیط کشت مناسب ، پس از 2-3 هفته پیوند گرفته و نهال حاصله به جهت آنکه ترکیبی از نهال بدری و مریتسم است به احتمال زیاد عاری از ویروس می باشد. بعلاوه انتخاب پیوندک از شاخه بالغ موجب کوتاه شدن دوره جوانی گیاه جدید خواهد بود.

ج) انتخاب جهش های طبیعی: مرکبات از جمله گیاهانی هستند که در آنها به طور طبیعی جهش های وسیعی تاکنون روی داده و با انتخاب آنها اکثر ارقام تجاری امروز معرفی گردیده اند. ارقام مختلف پرتقال ناول در اثر جهش های شاخه ای و با خصوصیات جدید حاصل شده اند . وقوع متعدد جهش های طبیعی ، وجود عقیمی طبیعی ، جنین های نوسلار سبب گردیده که تاثیر عوامل مختلف موتاژن کمتر مورد نظر قرار بگیرد.

د) پیوند: در هدف های اصلاحی باغ های مرکبات توجه به پایه ی پیوندک حائز اهمیت ویژه ای خواهد بود . در انتخاب ارقام براییوندک توجه به عواملی چون قوی بودن ، ارتفاع درخت، مقاومت به سرما، اندازه ی میوه ، سهولت جدا کردن پوست از گوشت میوه ، کیفیت میوه ، پارتنو کارپی، مقاومت به امراض مورد نظر قرار می گیرد . پایه کناسب نیر بر حسب نوع خاک ، آب و هوای منطقه بیماری ها و آفات رایج و کمیت و کیفیت میوه انتخاب میشود.

صفات کمی و کیفی در اصلاح مرکبات

در برنامه های اصلاح مرکبات مشخصات کمی یا کیفی می باشد. اکثر این صفات کمی بوده و با بیش از یک ژن کنترل می گردد. اهم صفات کمی و کیفی مورد نظر به این شرح می باشد :

صفات کیفی

1- پاکوتاهی: صفت پاکوتاهی احتمالا با دو ژن کنترل می شود . در بالنگ و بادرنگ این صفت به حالت غالب وجود دارد . تلاقی بین پوملو و بالنگ موجب پا کوتاهی می گردد.

2- سه برگی شدن: از مشخصه های عمده پونسیروس سه برگی بودن آنهاست . این صفت نسبت به یک برگی بودن غالب است . نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که دو ژن در این امر دخالت دارند.

3- رنگ قرمز: رنگ قرمز آنتوسیانین توسط یک ژن کنترل می شود .

4- چند جنینی: احتمالا یک یا دو ژن غالب در ایجاد چند جنینی تاثیر دارد. در تلاقی بین پونسیروس با مشخصه ی چند جنینی بالا و ارقامی از مرکبات با ویژگی تک جنینی، نسبت دورگهای تک جنین حاصل افزایش یافت . بنظر می رسد در پدیده انتقال چند جنینی احتملا ژن های بیشتری نقش داشته باشند.

5- اسیدیته: میزان اسیدیته در میوه های مرکبات جنبه ارثی دارد و به عنوان یک صفت نیمه کمی تلقی می گردد.

صفات کمی

1- پوسیدگی ریشه: پایه های نارنج و پونسیروس کاملا مقاوم به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه می باشند. در برنامه های بهنژادی برای تهیه پایه مقاوم به پوسیدگی ریشه ، پونیسیروس یا نارنج بعنوان یک والد مورد استفاده قرار می گیرد.

2- نماتود: از آفات بزرگ ریشه نماتود می باشد . بیشتر ارقامی که جنسcitrusدر دورگ گیری آنها استفاده شده به نماتود حساس هستند . دورگ پونسیروس و پرتقال به این نماتود مقاوم هستند.

3- بیماریهای ویروسی : بیماریهای ویروسی شامل تریستزا ، پسروز ، اگزوکورتیس ، ایمپی تراتورا، رینگ پاترن ، وین اینیشن ، کاچکسیا و استاببورن توسط ژنهای متعدد کنترل می شوند. در دورگ گیری ها برای انتقال این مقاومت لازم است والد مادری مقاوم به بیماری باشد . مثلا پونسیروس مقاوم به تریستزا است و در همه دورگ گیریها بمنظور تهیه یک رقم قوی و مقاوم ، باید بعنوان یکی از والدین بویژه والد مادری مورد استفاده قرار گیرد .

4- مقاومت به سرما و تنش های محیطی : صفت مقاومت به سرما همیشه مورد نظر متخصصین اصلاح مرکبات بوده است . پونسیروس تنها جنس خزان کننده و مقاوم به یخبندان و سرما تا 20- درجه سانتی گراد می باشد . جنس پونسیروس و یا دورگ های آن در تهیه ارقام مقاوم به سرما بعنوان والد مادری منظور می گردد . همچنین نارنگی های ساتسوما و شانگ شا از سال 1950 توسط مرکزUSDAبعنوان مقاوم به سرما معرفی شده و در دورگ گیریها مورد استفاده قرار گرفته اند . سایر تنشهای محیطی نظیر شوری ، خشکی ، کم آبی نیز از جمله خصوصیاتی است که با چندید ژن کنترل می شوند و همواره هدف بهنژادگر می باشد .

5- مقاومت به کلر : بعضی ارقام مقاوم به کلر نظیر رنگ پورلایم ، نارنگی کلئوپاترا ، و نارنگی شکواشا هنگامیکه با پونسیروس و نارنج تلاقی داده شدند مقاومت به کلر خاک در دورگهای آنها  افزایش نشان داده است . دورگهای حاصل از این تلاقی ها کلر موجود در آب آبیاری را در مقیاس بالا تحمل می نمایند . شدت تحمل در دورگهای مختلف متفاوت بوده و بهترین نتیجه از هیبریدهایی که هر دو والدشان مقاوم باشند مثل رنگ پورلایمxکلئوپاترا حاصل شده است .  

 گردآورنده : مهندس پورقاسم

منبع : پروش مرکبات

تالیف : قزوینی

منشع مركبات و زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

 

ادام اين نژاد را ساخته است.ابتدا اين زنبورعسل از تلاقي زنبورعسل ايتاليايي و زنبورعسل سياه(قديمي)انگلستان توليد شد و سپس نژادهاي سياه فرانسه و ساير نژادها((ساير نژادها به ترتيبcecropia از يونان،anatolicaاز مركز اناتولي،macedonicaاز شمال يونان،sahariensisاز مراكش و monticolaاز شرق افريقا هستند كه از سال 1920تا1990 تركيب شده اند))از جمله نژاد اناتولي با ان تركيب شده اند.اين زنبور از نظر بچه دهي كم،رفتار نه چندان ارام،مصرف بره موم كم،توليد عسل خوب،رشد بهاره كند،زمستان گذراني خوب و نسبت به برخي از بيماري ها مقاوم و به طور كلي مناسب مناطقي با زمستانهاي سرد و طولاني است.


زنبورعسل نوتركيب بوك فست(bukfast)

زنبورعسل نو تركيب هيبريد  bakfast

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

رده بندي زنبورعسل

زنبورعسل از شاخه1بندپايان2(داراي اتصال پاها)و رده3 حشرات4(داراي سه قسمت سر و سينه و شكم)است.رده حشرات يا شش پايان5 از 30راسته 6تشكيل شده است.يكي از اين راسته ها بال غشائيان(داراي بالهاي غشايي)است.در اين راسته 15 بالا خانواده 7قرار دارد كه يكي از انها بالاخانواده اپوئيده8 يا زنبورهاست.

بالاخانواده اپوئيده خود از 8 خانواده9 تشكيل شده است كه يكي از انها خانواده اپيده10 است.خانواده اپيده نيز به سه زير خانواده 11بومبينه12(زنبورهاي بامبل13)،مليپونينه14(زنبورهاي بدون نيش) و اپينه15(زنبورهاي عسل داراي رقص جهت يابي نعل اسبي شكل)تقسيم ميشود.زير خانواده بامبونه هم هم بدون نيش اند و جنس16 بامبوس 17(نظير اتراتوس)را شامل مي شود.زير خانواده مليپونينه سه جنس زنبورهاي بدون نيش به نامهاي اسكاپتري گونا19(نظير پوستيكا20)،تري گونا(لانه موريانه اي)و مليپونا21(نظير كوادريفاسياتا22)هستند.تمام گونه هاي23(معمولي)زنبورعسل در زير خانواده اپينه داراي زندگي اجتماعي پايدار و از جنس اپيس24 هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱phylum  2- athropoda  3- class 4- insecta  5- hexapoda   6- order  7- super family    8- apoidea  9- family   10- apidae 11- sub family  12- bombinae   13- bumble bees   14- meliponinae 15- apinae 16- genus 17- bambus  18-bambus atratus 

19-scaptotrigon   20-scaptotrigona postica  21-melipona  22-melipona gadrifascitata   23- species   24- apis

۲۳- گونه: مجموع افراد مشابهي كه با هم اميزش و نتاج بارور توليد كنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تا كنون در دنيا 9گونه زنبورعسل شناخته شده است كه يك گونه ان،زنبورعسل غربي 1،منشاء اروپايي دارد و گونه هاي زنبورعسل قرمز2،زنبورعسل هندي3،زنبورعسل بزرگ4،زنبورعسل هيماليايي5،زنبورعسل كوچك6،زنبورعسل ريز7،زنبورعسل نولنسيس8و نيگروسينكتا9،با منشاء اسيايي هستند.پنج گونه اول در داخل كندو يا محوطه محصور،روي شانهاي متعددي كه درست مي كنند به زندگي مي پردازند و نحوه مكالمه و ارتباط بين انها بيشتر تكامل يافته است،رقصهاي جهت يابي روي شانهاي عمودي صورت مي گيرد و از نظر اقتصادي (به خصوص گونه غربي)اهميت زيادي دارند.ولي گونه هاي ديگر به صورت ازاد زندگي مي كنند،رقصهاي جهت يابي روي سطح افقي صورت مي گيرد و در داخل محيط بسته (كندو)زندگي نمي كنند.گونه هاي زنبورعسل بزرگ و هيماليايي يك شان بزرگ توليد مي كنند كه معمولا به شاخه اصلي درختان يا صخره ها اويزان است.گونه هاي زنبورعسل كوچك و ريز يك قطعه شان توليد مي كنند كه به شاخه ها اويزان است يا روي شاخه درختان قرار مي گيرد.

از گونه هاي زنبورعسل موجود در دنيا زنبورعسل غربي در اغلب نقاط دنيا و ايران (به جز مناطق كويري)وجود دارد كه رايج ترين گونه و داراي ارزش اقتصادي بسيار است.گونه زنبورعسل كوچك فقط در قسمت جنوب،جنوب غربي و جنوب شرقي ايران وجود دارد.گونه زنبورعسل غربي شامل 24 نژاد10كه مهمترين انها زنبورعسل تيره اروپا11،ايتاليايي12،كارنيولان13 و قفقازي14 و ايراني15است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- apis mellifera L    2- apis koschevnikovi   3- apis cerana F    4- apis dorsata F   5- apis laboriosa   6- apis forea    7- apis andreniformis     8- apis nuluensis    9- apis nigrosincta  

10- نژاد بخشي از جمعيت يك گونه است كه در موقعيت جغرافيايي و اقليمي يك منطقه در مقايسه با بقيه جمعيت همان گونه خصوصيات ظاهري و رفتاري متفاوتي دارد.

11- apis mellifera mellifera L    12- apis mellifera lingustica spin    13- apis mellifera carnica pollmann  14- apis mellifera caucasica   15- apis mellifera meda

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نژادهاي زنبورعسل

رده بندي زنبوران عسل

ادامه مطلب
موضوعات : تغذیه

مقدار رطوبت (آب) در عسل

مقدار رطوبت عسل بسیار حائز اهمیت است زیرا آن در تخمیر و همچنین در تبلور عسل تاثیر بسزایی دارد، عسلی که به طور عادی در کندو رسیده باشد در صد رطوبت آن کمتر از 6/18% است و عسل هایی حاوی بیش از رطوبت فوق غیر استاندارد می باشند. البته رطوبت عسل بین 12 تا 14 در صد در نوسان است.
تعیین رطوبت عسل بوسیله ی اندازه گیری ضریب شکست نور (reforactive index) انجام می شود اگر رطوبت عسل بیش از مقدار مذکور باشد مخمر خاصی به نام osmophitic yeast در آن رشد می کند و باعث تخمیر عسل می شود.
رطوبت اکثر عسل های ایران بسیار کم است در حالیکه حداقل رطوبت عسل های کشورهای جهان بیش از %15 گزارش شده است طبق اندازه گیری های انجام شده رطوبت بعضی از عسل های ایرانی فقط %10/8 است.

مقدار رطوبت يا اب در عسل

ادامه مطلب
موضوعات : تغذیه

مخمرهای عسل -تخمیر عسل:

مخمرهای عسل

مخمرهای موجود در عسل از نوع اسمو فیلیک ( Osmophilic ) هستند و قادرند در محیط عسل رشد نمایند . اغلب مخمرها عسل متعلق به گونه ساخارومسیس( Saccharomyces ) می باشند . این مخمرها در محیط هایی حاوی بیش از 30 درصد قند قادر به رشد نیستند . در حالیکه مخمر های اسموفیلیک عسل متعلق به جنس زیگوساخارومسیس Zygosaccharomycs می باشند و در محیط غذایی که دارای فشار اسمزی زیاد باشد نظیر شربت افرا که در حدود 66 درصد ماده قندی دارد و هم چنین در عسل هایی که آب آنها بیش از 19 درصد باشد بخوبی رشد می نمایند .

تخمیر عسل:
عسل شدیدا جاذب الرطوبه(h igroscopic )بوده و رطوبت آب موجود در هوا را به شدت جذب نموده ورقیق می شود و وقتی که میزان آب آن به 19 درصد رسید مخمرهای اسموفیلیک Osmophilic شروع به تکثیر خواهند نمود .
براساس تحقیقات انجام شده عسل هایی که رطوبت آنها کمتر از 17/1 درصد باشد تخمیر نمی شوند از 17/1 تا 20 در صد امکان تخمیر شدن و بالاتر از 20 درصد قطعا در معرض خطر تخمیر قرار خواهند گرفت .
رطوبت بیش از حد در انبار نیز موجب تخمیر عسل و زنگ زدن و پوسیده شدن ظروف نگهداری عسل می گردد . توصیه می شود که ظروف نگهداری عسل در انبار باید کاملا مسدود و غیر قابل نفوذ باشد تا رطوبت انبار را جذب ننماید . و سعی شود میزان رطوبت عسل های انبار شده کمتر از 18/6 در صد باشد .
در ایران زنبورداران شمال بیش از همه با خطر تخمیر و شکرک زدن عسل مواجه هستند و باید دقیقا از موقع برداشت عسل تا بسته بندی آن نکات لازم را رعایت نمایند . باید توجه داشت که کلیه عسلها حاوی مخمر هستند و احتمال تخمیر عسل بعد از شکرک زدن افزایش خواهد یافت .

كپك زدن و تخمير عسل

ادامه مطلب