سایت زنبورعسل ایران: اصلاح نژاد زنبورعسل

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : نژاد

طول دوره رشد ونمو و مشخصات نژادي در چهار نژاد زنبورعسل

 

(Apis mellifera- Apis cerana- Apis dorsata- Apis florea)

 

 طول رشد و نمو زنبورعسل كارگر

 

Especie

Huevo

Larva

Pupa

Total

Apis mellifera

3

6

12

21

Apis cerana

3

5

11

19

Apis dorsata

2.9

4.6

10.9

18.4

Apis florea

3

6.3

11.2

20.5

 

طول رشد و نمو زنبورعسل ملكه

 

Especie

Huevo

Larva

Pupa

Total

Apis mellifera

3

6

6

16

Apis cerana

3

4-5.5

6-7.5

13-16

Apis dorsata

2

4.5

7

13.5

Apis florea

3

6.8

7

16.8

 

طول رشد و نمو زنبورعسل نر

 

Especie

Huevo

Larva

Pupa

Total

Apis mellifera

3

7

14

24

Apis cerana

3

6

14

23

Apis dorsata

2.9

4.6

14.3

21.8

Apis florea

3

6.7

12.8

22.5

مشخصات نژادي در چهار نژاد زنبورعسل

(Apis mellifera- Apis cerana- Apis dorsata- Apis florea)

 

Especie

Largo del ala

Indice cubital

Tomento

Nido

Apis mellifera

8.0-9.7 mm

1.65-2.95

Terguito 3 y 5

Panales en cavidad

Apis cerana

7.4-9.0 mm

3.1-5.1

Terguito 3 y 6

Panales en cavidad

Apis dorsata

12.5-14.5 mm

6.1-9.8

Terguito 3 y 6

Panales expuestos

Apis florea

6.0-6.9 mm

3.8-3.7

Terguito 3 y 6

Panales expuestos

نژادهاي مهم زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

موطن اصلي اين نژاد حدود ونيز و جزيره سيسيل در ايتالياست.سهولت پرورش و سرعت تكثير اين نژاد باعث گرديده كه تعداد زيادي از ملكه هاي اين نژاد به اقصي نقاط جهان راه يابند.

مشخصات ضاهري:زنبورهاي اين نژاد به رنگ زرد روشن و تيره مي باشند. شكمي باريك و زباني نسبتا بلند دارند(3/6-6/6ميليمتر).در روي بندهاي شكم در گروهي سه نوار زردرنگ و در گروه ديگرپنج نوار زرد رنگ وجود دارد و به زنبورعسل طلائي مشهورند.موهاي بدن زنبورهاي نر اين نژاد زردرنگ ميباشد.

رفتار:زنبورهاي ارامي هستند.قدرت توليد مثل انها بسيارزياد است.تكثيرشان از اول بهار شروع  ميشود و بدون توجه به فراواني شهد و گرده قسمت زيادي از شانها را به پرورش نوزادان اختصاص ميدهند.قدرت بچه كردن انها ضعيف است.طالب زمستانهاي كوتاه و ملايم و تابستانهاي طولاني و نسبتا خشك است.پوششحجره هاي پر از عسل نازك و شفاف است و از اين نظر منظره قابهاي عسل بسيار زيباست.در مقابل بيماري لوك امريكاوي مقاوم ميباشد.از نقاط ضعف اين نژاد غارت كندوهاي ديگر است.

نژاد ايتاليائي(apis.m.lingustica)

نژاد زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

زنبورعسل دورگ استارلاين (starline)

 

اين زنبور را از كالG.H.Cale از تلاقي لاينهاي انتخابي از زنبورعسل نژاد ايتاليايي(در امريكاي شمالي)به دست اورد.خصوصيات اين دو رگ يكنواختي رنگ بدن(رنگ زرد)،توليد عسل خوب،رشد بهاره سريع كلني،بيشتر بودن قدرت ادامه حيات نوزادان در مقايسه با والدين،ارام بودن،مصرف بره موم،رفتار بچه دهي متوسط و زمستان گذراني خوب است.فعاليت ان در اب و هواي گرم و داراي پوشش گياهي مناسب خوب است.

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

گونه اپیس فلورا یا زنبور عسل ریز - apis floera

زنبور عسل ريز(apis flora)

كوچكترين گونه زنبور عسل مي باشد كه انتشار ان از غرب كره زمين از عمان و جنوب ايران شروع شده و تا شرق كره زمين يعني اندونزي گسترش دارد.اين حشره در استانهاي خوزستان،بوشهر،فارس،هرمزگان،سيستان و در جنوب كردستان مباشند.اين نژاد از تاريكي گريزان بوده و كلني را در محيط باز مستقر ميكند.زنبور عسل ريز يكي از مهمترين حشرات كرده افشان در قسمت جنوبي كشور مي باشد. فرمول كروموزمي اين نژادn=8  ميباشد.

apis flora

اپيس فلورا

apis flora

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

گونه زنبور عسل معمولی- apis mellifera

 1)زنبور عسل معمولي(apis mellifera)

اين گونه در اكثر نقاط دنيا انتشار دارد.اين گونه زنبور عسل از متدائلترين انواع زنبورعسل بوده و به علت بهره فراوان و در عين حال سهولت پرورش بيشتر از انواع ديگر مورد توجه ميباشد.اين نژاد در حال حاضر به جزء مناطق قطبي و بعضي از انواع نواحي استوائي در تمام سطح جهان پراكنده است.فرمول كروموزمي اين نژادn=16  ميباشد.

گونه زنبور عسل معمولی- apis mellifera

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

زنبورعسل دورگ ميدنايت(midnite)

 

اين دو رگ را ادام در اثر تلاقي بين سويه ها  يا لاين هاي نژاد زنبورعسل قفقازي به دست اورده است.از خصوصيات اين دورگ ،رنگ بدن،توليد جمعيت خيلي زياد،رفتار بچه دهي كم،ارام بودن،مقاوم در مقابل جرب واروا و جرب تراشه اي(tracheal mite)و فعاليت خوب در اب و هواي سرد كوهستاني است.توليد عسل ان نسبتا خوب و عيب ان مصرف زياد بره موم است.

زنبورعسل دورگ ميدنايت(midnite)

 

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

 

2)زنبورعسل هندي يا سرانا (apis indica or apis cerana)

 

شباهت زيادي به زنبور عسل معمولي دارد ولي از ان كمي كوچكتر است.اين گونه بومي كشورهاي اسيايي بوده و در كندو نگهداري ميشوند.اين زنبور داراي شانه هاي مومي كوچكتر استو سلولهاي ان نيز نسبت به سلولهاي اپيس مليفرا كوچكتر است.اين گونه به علت بهره كم و متعرض بودن كمتر مورد توجه مي باشد. فرمول كروموزمي اين نژادn=16  ميباشد.

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

زنبورعسل سرانا

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

زنبور عسل درشت(apis dorsata)

 

اين گونه معروف به زنبور صخره بوده و كاملا وحشي است. در هواي ازاد و در شكاف صخره ها در كوهستانها لانه مي كند.اين نژاد اندامي درشت داشته و فقط يك شان مي سازد.اين گونه در مناطق حاره و در اسياي جنوبي،اندونزي و فيليپين فراوان است و قابليت پرورش در كندو را ندارد. فرمول كروموزمي اين نژادn=8  ميباشد.

dorsata

زنبورعسل درشت

زنبور عسل درشت(apis dorsata)

ادامه مطلب