سینی مرطوب کننده

سینی مرطوب کننده

سینی مرطوب کننده(سینی مخصوص تامین رطوبت در زمان پیوند زدن) اندازه 50*25*4 سانتی متر گالوانیزه


80,000 تومان