اهرم ساده ابکاری شده

    اهرم ساده ابکاری شده

    اهرم ساده زنبوداری جهت جابجایی قابها و تمیز کردن  موم و بره موم و در اوردن میخ کاربرد دارد


    10,000 تومان