تله بره موم ایرانی

تله بره موم ایرانی

تله بره موم گیر دومنظوره برای کندوهای مربع و اردبیلی ولانگسترود
با مواد پتروشیمی ژلیی درجه یک وزن 415 گرم


14,000 تومان