شبکه مانع ملکه عمودی

    شبکه مانع ملکه عمودی

    شبکه مانع ملکه عمودی
    قابل استفاده در کار پرورش ملکه ، تولید ژل رویال ، تولید عسل و....
    قابل تنظیم از ارتفاع ، عرض و پله قاب.


    63,000 تومان