تله گرده گیر هفت گوهر

تله گرده گیر هفت گوهر

تله گرده گیر  هفت گوهر مخصوص کندوهای معمولی نصب با پیچ روی بدنه کندو


27,000 تومان