ایزولاتور یک قابی حبس ملکه

ایزولاتور یک قابی حبس ملکه

نصب آسان

استفاده در زمان اوج شهد جهت جلوگیری ازتخم ریزی ملکه در قاب های عسل

جهت حفظ بریدر ها به مدت طولانی 

برای به دست آوردن تخم یکسان در یک قاب 


40,000 تومان