تسمه کندو بند 20 قاب

تسمه کندو بند 20 قاب

تسمه کندو بند 20 قاب(کندو و یک طبق) 260 سانتیمتر طول

- تسمه کندو بند

- کاربرد آسان و سریع

- محکم و با دوام

- طول تسمه برای بستن کندو با یک طبق


34,000 تومان