تسمه کندو بند 30 قاب

تسمه کندو بند 30 قاب

تسمه کندو بند 30 قاب(کندو و دو طبق) 310 سانتیمتر طول

- تسمه کندو بند

- کاربرد آسان و سریع

- محکم و با دوام

- طول تسمه برای بستن کندو با یک طبق


39,000 تومان