تخته پرواز پلاستیکی

تخته پرواز پلاستیکی

وسیله ای بسیار مناسب جهت ورود و خروج راحت زنبور  

افزایش تولید عسل و گرده

جلوگیری از رشد علف مقابل دریچه پرواز

جلوگیری از تلفات زنبور


2,500 تومان