کتاب عسل درمانی و زنبورعسل و پرورش ان

کتاب عسل درمانی و زنبورعسل و پرورش ان

13000 تومان

 

کتاب عسل درمانی و زنبورعسل و پرورش ان

مولف: مرتضی علی آقا نراقی

موضوع: آشنایی با زنبور عسل ، فرآورده های آن و درمان بیماری ها

فصل اول : عسل و زنبور عسل
در این فصل جدای از اشاره به احادیث و روایات ، توضیحاتی درباره زنبور عسل و نحوه تولید عسل طبیعی توسط زنبور ، انواع عسل و تفاوت با عسل های تقلبی ، شکرک زدن عسل داده شده است.
فصل دوم : خصوصیات کلی عسل و فرآیند آن
در این فصل توضیحات بیشتری در خصوص عسل طبیعی ، تولید و تفاوت ها داده شده است.
فصل سوم : خواص درمانی عسل
محتوای اصلی و مهم ترین فصل کتاب این فصل می باشد که به روش های مختلف درمانی از طریق عسل طبیعی اشاره شده است.
فصل چهارم: استفاده بهینه از مخلوط گیاه درمانی با عسل
فصل پنجم : غنی سازی مواد غذایی با عسل
در این فصل به طرز تهیه انواع غذاها و شربت ها با عسل طبیعی اشاره شده است.
فصل ششم : ژله رویال (عسل سلطنتی)
یکی از مهمترین فرآورده های زنبور عسل، ژل رویال است که در این فصل توضیحاتی در مورد آن آمده است.
فصل هفتم: گرده زنبور عسل
فصل هشتم: سایر فرآورده های کندو
در این فصل توضیح مختصری در مورد : موم ، بره موم ، زهر زنبور عسل ، زهر درمانی زنبور عسل و شگفتی های زنبور عسل داده شده است.