مانع ملکه میله ای فشرده

مانع ملکه میله ای فشرده

15000 تومان

شبکه مانع ملکه طرح میله ای جدید  با کیفیت فوق العاده  عالی با مواد درجه یک

495*405 میلیمتر اندازه