سایت زنبورعسل ایران لوازم زنبوداری جهانی فروشگاه لوازم زنبوداری پرورش زنبورعسل ادوات زنبورعسل پرورش ملکه و ژل رویال زنبورعسل تجهیزات زنبوداری تغذیه و اصلاع نژاد زنبورعسل زنبورداری

مانع ملکه میله ای فشرده

مانع ملکه میله ای فشرده

12000 تومان

شبکه مانع ملکه طرح میله ای جدید  با کیفیت فوق العاده  عالی با مواد درجه یک

495*405 میلیمتر اندازه