مانع ملکه میله ای فشرده

    مانع ملکه میله ای فشرده

    شبکه مانع ملکه طرح میله ای جدید  با کیفیت فوق العاده  عالی با مواد درجه یک

    495*405 میلیمتر اندازه


    30,000 تومان