توری تهویه پلاستیکی کندو

توری تهویه پلاستیکی کندو

28000 تومان

توری تهویه پلاستیکی کندو تعداد در هر کیلو   700 عدد تقریبا

قطر داییره ای 2 سانتی متر