مانع ملکه عمودی پلاستیکی

مانع ملکه عمودی پلاستیکی

شبکه مانع ملکه عمودی طرح میله‌ای است برای تمامي کندوها قابل استفاده میباشد                                              می‌توانید با برش وشکستن دورتادور ارتفاع و عرض و طول را تنظیم کرد قابل استفاده در کار پرورش ملکه و تولید ژل رویال و حتی میشود بجای ایزولاتر استفاده کرد از یک قاب تا 9 قاب.

مزایایی استفاده از شبکه عمودی
1_جهت استفاده در کندوهای مادری برای تهیه لارو های همسن برای تولید ملکه.
2_کنترل ملکه برای تخم ریزی روی قاب نر جهت تولد نر همسن.
3_کنترل تخم ریزی ملکه در زمان جاری شدن شهد و برداشت عسل پلمپ شده.
4_برای تولید ملکه در کندوهای ملکه دار.
5_جهت دو ملکه کردن یک کندو برای تولید ژله بیشتر در کندوهای طبق دار.
6_جهت مبارزه ارگانیک باکنه واروآ با حبس ملکه روی یه قاب در کناره دیواره کندو.

 


16,000 تومان