اهرم دو کاره (چاقو اهرم)

اهرم دو کاره (چاقو اهرم)

25000 تومان

چاقوی دو طرفه  مناب برای شاخون تراشی