کنسانتره سوپر پروتئین (تقویتی)

  کنسانتره سوپر پروتئین (تقویتی)

  کنسانتره سوپر پروتئین (تقویتی)

  200 گرمی محلول در اب

  روش مصرف روی بسته درج شده

  دو گرم برای یک لیتر شربت


  28,000 تومان