صافی یک حلب

    صافی یک حلب

    مقدار مخزن 20 کیلویی

     

    ارسال فقط از طریق تی باکس و یا اتوبوس  ( به دلیل حساسیت کالا )


    360,000 تومان