بیماری امیبی

موضوعات : اخبار

برگزاري جشن استاني برداشت عسل در شهر هير
به گزارش اداره روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل ،‌جشن استاني برداشت عسل در هفدهم شهريور ماه راس ساعت 10 قبل از ظهر روز پنجشنبه در شهر هير با مشاركت مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي ،‌معاونت بهبود توليدات دامي اين سازمان و شهرداري و شوراي شهر هير ، اتحاديه و تعاوني زنبور داران و با شركت جمعي از مسئوولين استاني برگزار گرديد. در اين مراسم مهندس عادل عبد ايماني رييس سازمان جهاد كشاورزي مطالبي را در خصوص ارزش غذايي و اهميت عسل بيان نمود. وي به بيان برخي از مسايل و مشكلات عمده توليد عسل از جمله شهد تقلبي – استاندارد اجباري عسل و.... در  استان پرداخت و بر پيگيري اين مسائل از طريق اتحاديه تاكيد ورزيد.
سخنراني فرماندار اردبيل – قرائت شعر – اجراي نمايش – برگزاري مسابقه و مراسم نمادين برداشت عسل از جمله برنامه هاي ديگر اين جشن بود.

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

تكثير و انتقال ويروس تغيير شكل بال توسط كنه واروآ:

همبستگي مثبتي بين تكثير ويروس تغيير شكل بال DWV و كنه واروآ و تغييرات ظاهري بال ها در زنبورعسل وجود دارد. در زنبوران آلوده به كنه واروآ با داشتن 1012 – 1010 ذره ويروسي علائم ظاهري بيماري مشاهده گرديد. در حاليكه كنه هاي با 108 ذره ويروسي علائم تغيير شكل بال را در زنبوران به وجود نمي آروند (Gisder et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

ارتباط بين ويروس تغيير شكل بال و كنه كلارآ:

در منابع علمي مطالب بي شماري در مورد انتقال ويروس تغيير شكل بال Deformed Wing Virus (DWV) توسط كنه واروآ نگاشته شده است. در آزمايشات اخير مشخص گرديد كه كنه كلارآ Tropilaelaps mercedesae مي تواند به عنوان ناقلي براي انتقال ويروس تغيير شكل بال در كلني زنبورعسل به شمار آيد (Forsgren et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

در آزمايشات انجام شده مشخص شد كه زنبوران عسل نر مي توانند در امر تنظيم دماي درون كلني مساعدت نمايند. در صورت كاهش دماي محيط، افراد نر با سن بيشتر از هشت روز توانستند دماي قفس سينه خود را تا يك درجه سانتي گراد افزايش دهند (Kovac et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

مقايسه مقاومت زنبوران عسل روسي و ايتاليائي:

آفت سوسك كوچك كندو (Athina tumida) در كلني هاي زنبورعسل ايتاليائي در قياس با زنبوران روسي بيشتر رشد و نمو داشتند. همچنين همبستگي مثبتي بين تعداد سوسك هاي كوچك كندو با جمعيت نوزاد و ميزان گرده ذخيره شده بدست آمد. اما با كاهش ورودي كندوها از تعداد سوسك ها در درون كلني هاي زنبور عسل كاسته شد. بطوركلي زنبوران روسي مقاومت بيشتري در برابر هجوم سوسك هاي كوچك كندو نسبت به زنبوران عسل ايتاليائي از خود نشان دادند (Frake et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

كوچ 200 هزار كلنی زنبور عسل به هرمزگان

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی هرمزگان گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال‌‌جاری بیش از 200 هزار كلنی زنبور عسل به استان هرمزگان مهاجرت كنند.

ابراهیم طغرلی اظهار داشت: مهاجرت كلنی زنبورهای عسل به استان هرمزگان از اوایل آذرماه هر سال آغاز می‌شود و بازگشت آنها نیز تا اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: كوچ كلنی‌های زنبور عسل بسته به میزان بارندگی و میزان پوشش گل و گیاه در هر منطقه صورت می‌گیرد و با توجه به اینكه در سال‌جاری نیز میزان بارندگی در هرمزگان مانند سایر نقاط كشور با كمبود مواجه است، پیش‌بینی می‌شود كوچ بیش از 200 هزار كلنی زنبور عسل به استان صورت گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی هرمزگان با بیان اینكه طرح تغذیه 600 كلنی زنبور عسل به عنوان الگویی در استان انجام شده، ابراز داشت: تغذیه این 600 كلنی زنبور عسل از طریق كیك گرده صورت گرفته و توزیع ملكه نیز اسفندماه جاری انجام می‌شود.

طغرلی خاطرنشان كرد: ملكه توزیعی در بین زنبورداران از موسسات تحقیقاتی كشاورزی یا از بخش خصوصی خریداری می‌شود كه اكثر زنبورهای ملكه از زنبورهای اصلاح‌نژاد شده هستند.

وی با بیان اینكه پوشش درختان كنار، بادام كوهی و مركبات استان برای زنبورهای عسل بسیار مناسب است، بیان داشت: در مواقعی كه پوشش گیاهی با نوساناتی مواجه شود زنبورهای عسل از طریق تغذیه با كیك گرده تقویت می‌شوند.

این مسئول با بیان اینكه هم اكنون بیش از 60 زنبوردار در زمینه تولید عسل در استان فعال هستند، اضافه كرد: ‌تعداد كلنی‌های موجود زنبور عسل در استان 7 هزار و 200 كلنی است.

معاون بهبود تولیدات دامی هرمزگان یادآور شد: زنبورداران استان دارای یك تشكل صنفی نیز هستند كه مباحثی مربوط به كوچ، تغذیه، ‌تولید و فروش عسل و اقدامات حمایتی مربوط به برطرف شدن بیماری‌های این حوزه را پیگیری می‌كنند.

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

اثرات عصاره بره موم در كنترل بيماري لوك آمريكائي:

عصاره اتانولي بره موم با غلظت پنجاه درصد براي زنبوران عسل سمي تشخيص داده نشد. سه تا شش هفته پس از استعمال عصاره اتانولي بره موم در كلني هاي زنبورعسل، تعداد اسپورهاي باكتري P. Larvae (عامل لوك آمريكائي) در هر گرم از عسل كلني ها بسيار کاهش یافته بود (Karine et al. 2008).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

اثرات فرمون نوزاد زنبورعسل بر روي رشد و نمو كلني:

با استفاده از فرمون نوزاد زنبورعسل Brood pheromoneدر كلني هاي زنبورعسل مشاهده گرديد كه ميزان مصرف كيك جانشين گرده و ميزان پرورش نوزاد افزايش يافته است (Pankiw et al. 2008).

ادامه مطلب